fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co z wyłączeniem z masy upadłości banku środków unijnych

Wyłączenie z masy upadłości banku środków unijnych
Wyłączenie z masy upadłości banku środków unijnych
AdobeStock
Odpowiedź udzielona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytanie Sądu Najwyższego będzie niewątpliwie istotna dla praktyki i być może stanie się impulsem dla polskiego ustawodawcy do dokonania stosownych zmian w kodeksie postępowania cywilnego lub w prawie upadłościowym.

Postanowieniem z 22 września 2020 r. Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o sygn. I CSK 745/18, skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dotyczące problemu związanego z żądaniem wyłączenia z masy upadłości upadłego banku środków pieniężnych wpłaconych na rachunek klienta pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gminna inwestycja

Zagadnienie wyłoniło się na kanwie następującego stanu faktycznego. Występująca po stronie powodowej gmina uzyskała środki pieniężne na podstawie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" 2007–2013. Pieniądze zostały zdeponowane na rachunku bankowym w banku spółdzielczym, wobec którego została następnie ogłoszona upadłość. Gmina wniosła o wyłączenie tychże środków z masy upadłości, powołując się na art. 63 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo upadłościowe (dalej: p.u.), który stanowi, iż nie wchodzi do masy upadłości mienie, któ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA