fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Polski sąd znów pyta ETS o odliczenie dla gmin

Fotorzepa, Robert Gardziński
Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się kolejnymi wątpliwościami dotyczącymi rozliczania VAT przez samorządy.

We wniosku o interpretację gmina wskazała, że rozważa zmianę sposobu wykorzystania świetlicy wiejskiej. Planuje przejęcie jej z powrotem do swojego majątku i bezpośrednie zarządzanie budynkiem.

Gmina wskazała, że po zmianie świetlica będzie wykorzystywana: nieodpłatnie – na cele gminnej społeczności, i odpłatnie – w ramach wynajmu, np. na imprezy okolicznościowe. Zaznaczyła jednak, że nie jest w stanie określić, w jakim zakresie świetlica będzie udostępniana odpłatnie, a w jakim nieodpłatnie. Wskazała też, że nie odliczyła dotychczas podatku naliczonego od wydatków na inwestycję.

Samorządowcy mieli wątpliwości, jak rozliczyć VAT, m.in. czy odpłatny wynajem świetlicy będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT, niepodlegającą zwolnieniu, oraz dotyczące możliwości odliczenia od wydatków na bieżące jej utrzymanie. Gdy spór o wydaną na wniosek gminy interpretację trafił na wokandę NSA, ten uznał, że do jego rozstrzygnięcia konieczne jest zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości UE. Postanowił zadać mu pytania prejudycjalne (wstępne) dotyczące VAT przy inwestycjach gminnych.

NSA zapytał m.in., czy w świetle art. 167, 168 oraz 184 i nast. dyrektywy nr 112 oraz zasady neutralności gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia (poprzez dokonanie korekty) podatku naliczonego związanego z jej wydatkami inwestycyjnymi. Chodzi o sytuację, gdy w początkowym okresie po wytworzeniu (nabyciu) dobro inwestycyjne wykorzystywane było na cele działalności niepodlegającej opodatkowaniu (w ramach wykonywania zadań). A potem sposób wykorzystania się zmienił i będzie ono używane przez gminę również do czynności opodatkowanych.

sygnatura akt: I FSK 972/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA