fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Prof. UW Jan Majchrowski zapowiada konsekwencje wobec studentów za manifestacje podczas wykładów

Jan Majchrowski, sędzia SN
materiały prasowe
Sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Jan Majchrowski - wystosował komunikat, w którym zapowiedział, że na swoich zajęciach akademickich nie będzie tolerował manifestacji studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym.

Swój komunikat dr hab. Jan Majchrowski przesłał wszystkim swoim studentom, a także do wiadomości m.in. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Oto pełna treść komunikatu:

Uprzejmie informuję, że na prowadzonych przeze mnie zajęciach akademickich na UW, ze względu na ich cel i charakter, nie będą tolerowane jakiekolwiek manifestacje Studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym, bez względu na to, jaką formę by one przybrały (słowną, tekstową, graficzną, w tym odwoływanie się do symboliki o takim charakterze itp.) i bez względu na to jaki kierunek w toczących się sporach politycznych lub ideologicznych reprezentowałyby one. Osoby, które naruszą tę zasadę muszą się liczyć z usunięciem z tych zajęć ze wszystkimi tego formalnymi konsekwencjami. Ponadto informuję, że w dniu 23 września 2019 r. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego członkiem jest Rektor UW, przyjęło stanowisko, w którym stwierdza m.in., że „naczelną wartością jest poszanowanie godności i szacunek dla człowieka", że „w środowisku akademickim (...) powinniśmy dawać wzór powściągliwości w użyciu języka", że „język nie może ranić", że „coraz wyraźniej radykałowie obu stron wpływają na ogólną atmosferę społeczną" i że „dalsza eskalacja tego konfliktu jest groźna dla wszystkich". W konkluzji dokument ten stwierdza: „Wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec działalności tych członków wspólnoty akademickiej, którzy używają języka przywołującego najciemniejsze karty historii Polski i świata. Czyny takie – uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego i godności zawodu nauczyciela akademickiego – powinny bezwarunkowo podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w naszych uczelniach". Z uwagi na to, iż Studenci są członkami społeczności akademickiej, naganne zachowania o powyższym charakterze będą zgłaszane Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Studentów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA