fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobra osobiste

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego ws. internowanego w stanie wojennym

Fotorzepa / Jerzy Dudek
Prokurator generalny chce, by osoba przetrzymywana w stanie wojennym skorzystała z wyroku TK i mogła dostać większe pieniądze.

Zbigniew Ziobro wysłał do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną. Rzecz dotyczy odszkodowania za internowanie w stanie wojennym. Dotyczy ona postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 14 czerwca 2012 r. w sprawie o wznowienie postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie w stanie wojennym.

Wcześniej SO w Poznaniu 6 listopada 2008 r. wydał wyrok w sprawie o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia Stanisławowi J., który w stanie wojennym był przez siedem miesięcy internowany przez komunistyczne władze za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W postępowaniu tym sąd zasądził od Skarbu Państwa 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Kiedy zapadał wyrok, obowiązywał przepis art. 8 ust. 1 ustawy z 23 lutego 1991 r. o  uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Przepis ten ograniczał odszkodowanie i zadośćuczynienie do kwoty 25 tys. zł.

1 marca 2011 r. TK orzekł, że ów przepis jest niezgodny z konstytucją. Orzeczenie to zapadło już po uprawomocnieniu się wyroku SO.

Sąd Apelacyjny nie wznowił postępowania. Pełnomocnik Stanisława J. złożył wniosek do SA w Poznaniu o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Sąd jednak wniosek oddalił. Wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dawał podstaw do stwierdzenia, że rzeczywista szkoda i krzywda wynikłe z internowania uzasadniały zasądzenie kwoty wyższej niż 25 tys. zł.

Z rozstrzygnięciem SA nie zgodził się minister sprawiedliwości. W skardze nadzwyczajnej zaskarżył postanowienie w całości jako naruszające zasady wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji, jak również przepisy procedury karnej.

Jego zdaniem sąd błędnie zinterpretował wyrok TK, przez co uniemożliwił Stanisławowi J. uzyskanie należnej rekompensaty.

Ponadto jego zdaniem sąd nie zagwarantował również ochrony praw majątkowych wnioskodawcy, w tym jego roszczeń odszkodowawczych. Tym samym wnioskodawca został pozbawiony przez sąd możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie wyższej niż 25 tys zł .

– Sąd w dowolny sposób przyjął, że kwota zadośćuczynienia, jaką otrzymał wnioskodawca, jest adekwatna – napisano w skardze.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA