fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

UODO chce ograniczyć kopiowanie dowodów osobistych przez banki

Fotorzepa
Urząd Ochrony Danych Osobowych chce ograniczenia przez banki zbierania kopii dowodów tożsamości swoich klientów.

Takie stanowisko Jana Nowaka, prezesa UODO, trafiło ostatnio do Związku Banków Polskich. Wynika z niego jasno, że urząd sprzeciwia się praktyce kopiowania przez banki dokumentów tożsamości klientów przy każdej czynności. Chodzi np. o zakładanie przez nich konta, sprawdzanie zdolności kredytowej czy zawieranie umowy kredytowej. Banki mogą bowiem kopiować je tylko w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych wyraźnie w przepisach.

Czytaj też:

Dowody osobiste jednak można kserować

Kopiowanie dowodów osobistych trzeba ograniczyć

Zdaniem UODO art. 112b prawa bankowego, który mówi, że banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych, nie daje im prawa do ich powszechnego kopiowania. Na jego podstawie mogą jedynie weryfikować podane przez klienta dane, a nawet je spisać – ale już nie kopiować.

Możliwość sporządzania kopii dokumentów została przewidziana wyłącznie w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

W art. 34 ust. 4 tej ustawy przewidziano, że instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (w tym także banki) mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta oraz sporządzać ich kopie. Artykuł 35 ustawy precyzuje zaś, kiedy to kopiowanie jest możliwe: m.in. w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych, przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy też kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1 tys. euro.

Zdaniem UODO kopiowanie dowodów tożsamości przez banki w sytuacjach innych niż wskazane w tym przepisie nie ma podstaw prawnych i może zostać uznane za nielegalne. Urząd wskazuje też, że nawet jeśli banki mają podstawę do kopiowania, to jest to tylko możliwość, a nie obowiązek. Każda decyzja o kopiowaniu dowodów tożsamości klientów powinna więc być poprzedzona analizą i weryfikacją, czy rzeczywiście jest to niezbędne.

UODO stwierdził, że banki mogą więc gromadzić kopie tylko w konkretnych i uzasadnionych przypadkach, a nie „na zapas”. Przypomniał też, że zgodnie z 5 ust. 1 pkt e) RODO dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.

Urząd zachęca do wypracowania nowych praktyk w tym zakresie, godzących interesy banków i lepiej chroniące dane osobowe ich klientów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA