fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Internet napędza gospodarkę

123RF
Inwestycje operatorów idą w miliardy złotych rocznie. Eksperci szacują, że pozytywnie przekładają się na wzrost gospodarki kraju.

Częstotliwości radiowe, infrastruktura i rozwiązania informatyczne to trzy najbardziej kapitałochłonne obszary, w które mocno inwestują operatorzy telekomunikacyjni. W latach 2006–2013 cztery grupy reprezentujące sektor w Polsce wyłożyły na inwestycje około 40 mld zł, a w 2014 roku kolejne kilka miliardów. 2016 rok może być rekordowy ze względu na stawki wylicytowane w aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz, czyli tzw. aukcji LTE. Tylko to pasmo będzie kosztować firmy 9,2 mld zł.

Twórczy internet

Telekomy mobilne wykorzystają nowe częstotliwości dla rozwoju i upowszechnienia usługi dostępu do internetu. Internet to obecnie sztandarowa usługa, w którą inwestuje cała branża, także operatorzy stacjonarni.

– Inwestycje telekomunikacyjne, podobnie jak inne wydatki infrastrukturalne, oddziałują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie do klasycznych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi czy linie kolejowe, wydatki na zwiększanie dostępu do usług teleinformatycznych, a zwłaszcza do szerokopasmowego internetu, wpływają na wydajność i konkurencyjność gospodarki na wiele sposobów – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Eksperci argumentują, że osoby korzystające z globalnej sieci mogą w łatwiejszy sposób docierać do informacji i przekazywać je, w tym szybko pozyskiwać nową wiedzę i umiejętności. Dodatkowo dostęp do portali i platform, takich jak Facebook, LinkedIn czy RePeC, wspiera utrzymywanie kontaktów biznesowych i naukowych oraz zmniejsza koszty poszukiwania pracowników – mówi Jabczyński.

Jego zdaniem dostęp do internetu ułatwia rozprzestrzenianie się nowych idei i technologii, co sprzyja wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji, a pracownikom i naukowcom z odległych miejsc pozwala na wymianę doświadczeń i wniosków badawczych.

Dostępność usług telekomunikacyjnych obniża koszty działalności firm – ułatwia przepływ informacji, obniża nakłady ponoszone w związku z zawieraniem i weryfikacją kontraktów, ułatwia kontrolę nad pracownikami i sprzyja wdrażaniu nowych, efektywniejszych metod zarządzania.

Popularna jest również teza, że upowszechnienie dostępu do internetu podnosi konkurencyjność całej gospodarki. Obniża bowiem koszty powstawania nowych firm, ułatwia zagraniczne kontakty handlowe, sprzyja mobilności kapitału i pracowników, zwiększa dostępność do nowych rynków zbytu, a także stwarza pole do powstania nowych branż – internetowych portali medialnych, serwisów muzycznych i filmowych czy wyszukiwarek firm, produktów i stron internetowych. Oznacza to, że zwiększenie dostępności usług informatycznych podnosi produktywność firm nie tylko w momencie podłączenia nowych użytkowników do sieci, ale też w kolejnych okresach.

Jakie PKB z sieci

Ekonomiści Banku Światowego wykazali, że im więcej w danym kraju linii internetu szerokopasmowego, tym szybciej może rozwijać się jego gospodarka dzięki zwiększeniu produktywności. Wzrost penetracji szerokopasmowego internetu o 10 pkt proc. daje przyspieszenie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego o 0,3–1,5 pkt proc.

– Przeniesienie tych wartości na warunki polskie oznacza, że zwiększenie liczby łączy szerokopasmowego internetu przypadających na 100 mieszkańców z 2,1 proc. w końcu 2004 roku do 15,7 proc. w końcu 2014 roku przełożyło się na skumulowane zwiększenie poziomu potencjalnego PKB o 13,6 proc. – podaje Wojciech Jabczyński.

Nie bez znaczenia jest fakt, że gdy telekomy prowadzą inwestycje, zatrudnienie znajduje wielu specjalistów. Zarabiają przedsiębiorstwa z wielu innych dziedzin gospodarki: firmy dostarczające sprzęt, usługi ICT, rachunkowe, kancelarie prawne, firmy budowlane czy producenci nośników energii. Orange przelicza, że udostępniane przez niego łącza przekładają się na wzrost „potencjalnego" PKB Polski w tym czasie o 4,5 proc.

W 2010 roku badanie mające na celu określenie, czy internet ma znaczenie dla gospodarki, przeprowadziła firma doradcza Deloitte na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej (dziś T-Mobile Polska). Doradcza firma dowodziła, że w 2010 roku wartość dodana wytworzona za pomocą internetu odpowiadała za 68 mld zł, czyli 4,8 proc. PKB. Dwa lata później podała prognozy dla gospodarki w zależności od tempa wzrostu liczby użytkowników internetu. Prognozy mówiły, że postawienie na szybki wzrost dostępności usługi pozwoli zwiększyć PKB Polski od 40 mld zł do 106 mld zł w 2020 r. Zbliża się czas weryfikacji tych założeń.

Materiał przygotowany we współpracy z Orange Polska

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA