fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci mogą dopuścić reklamę i spółki z o.o.

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Projekt strategii adwokatury zawiera propozycje liberalizacji niektórych norm etycznych i zasad wykonywania zawodu.

W samorządzie adwokackim trwają prace nad długofalową strategią. Powstał roboczy projekt, w którym wśród celów wymienia się rozluźnienie zasad etyki dotyczących reklamy czy też otwarcie możliwości wykonywania zawodu w spółkach kapitałowych (dziś adwokaci mogą to robić tylko w spółkach osobowych).

– To wstępny zarys projektu przygotowany przeze mnie i prof. Piotra Kardasa – mówi mecenas Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i przewodniczący zespołu ds. opracowania strategii adwokatury. – Wymaga on jeszcze dyskusji, pracy i oczywiście akceptacji zespołu i Naczelnej Rady Adwokackiej. Chcielibyśmy, aby ostatecznie o strategii zdecydował Krajowy Zjazd Adwokatury – mówi Gutowski.

Podkreśla, że kwestie ewentualnych zmian w zasadach wykonywania zawodu są w projekcie zakreślone ogólnie, by rozpocząć dyskusję na ten temat.

Za rozszerzeniem możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających osobowość prawną (m.in. w sp. z o.o) opowiedziało się 69 proc. adwokatów, którzy wzięli udział w internetowej ankiecie organizowanej przez NRA, a za złagodzeniem zasad etyki – 67 proc. Wyniki ankiety miały zainspirować opracowanie nowej strategii, choć, jak podkreślano, nie muszą przekładać się na nią wprost. W internetowej ankiecie wzięło udział ok. 8,6 tys. adwokatów (przeważali młodsi stażem) i aplikantów.

– W projekcie strategii nie chcemy przesądzać, jak dokładnie powinny się zmienić zasady reklamy. To bardzo delikatna kwestia, dlatego powinna być przedmiotem szerokiej dyskusji w środowisku – mówi mecenas Gutowski.

Poluzowanie zasad etyki ma także wielu przeciwników w samej adwokaturze.

– W tej chwili nasz zbiór zasad etyki i godności zawodu mówi o możliwości informowania przez adwokatów o swoich usługach. Możemy rozmawiać o granicach i formach tej informacji. Ale dopuszczenie reklamy moim zdaniem jest nie do pogodzenia z naszym zawodem – mówi Zenon Marciniak, członek prezydium NRA.

W projekcie zaproponowano także poszerzenie możliwości wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego. W tej kwestii też są rozbieżności.

Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, mówił w sierpniu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej", że wiele argumentów przemawia za utrzymaniem zakazu wykonywania zwodu w spółkach kapitałowych, np. zmniejszenie wpływu adwokatów na funkcjonowanie takich kancelarii.

Projekt strategii zakłada też: właściwe ukształtowanie otoczenia normatywnego (m.in. poprzez współdziałanie z innymi samorządami, publiczną analizę aktów normatywnych), zachowanie najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, wysoką jakość kształcenia, działania na rzecz lepszego wizerunku adwokatury.

– Bardzo ważne jest dla nas uporządkowanie działalności samorządu, uproszczenie struktury zarządzania – mówi Gutowski.

Adwokatura to chyba najbardziej skomplikowana prawnie organizacja w polskim prawie. W części dotyczącej profesjonalnego zarządzania adwokaturą znajdą się m.in. postulaty poprawy struktury zarządzania, profesjonalizacja systemu zarządzania finansami.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA