fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci i radcy rozmawiali w MS o opłatach i taksach prawniczych

Przedstawiciele NRA i KRRP na spotkaniu grupy eksperckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości
rp.pl
Odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP.

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości potwierdzili wcześniejsze ustalenia co do synchronizacji wokand z prokuratorem, obrońcą i pełnomocnikiem oraz usunięcie przepisu o kontroli korespondencji pomiędzy zatrzymanym a jego adwokatem.

Grupa ekspercka ustaliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń adwokackich będą przebiegać dwutorowo – będą to prace nad rozporządzeniem w sprawie taks adwokackich i radcowskich za sprawy z wyboru oraz równolegle będą trwały prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie opłaty za czynności adwokackie i radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W przypadku rozporządzenia dotyczącego taks za sprawy z wyboru prace będą się opierały na projekcie, jaki rok temu NRA i KRRP przedstawiły ministrowi sprawiedliwości. Jak zaznaczyli przedstawiciele NRA, trudniejsze będą negocjacje w sprawie stawek za pomoc prawną z urzędu. Propozycja zmiany rozporządzenia związana jest bowiem z koniecznością konsultacji projektu z ministerstwem finansów.

Adwokaci przedstawili propozycję dotyczącą dobrowolności prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego w trybie przyspieszonym oraz w sprawach z obrony na żądanie, ministerstwo przedstawi projekt w tym zakresie na następnym spotkaniu, które odbędzie się 13 lipca.

Powołanie grupy ekspertów to rezultat ustaleń ze spotkania przedstawicieli NRA i KRRP z ministrem sprawiedliwości, do jakiego doszło 25 czerwca br.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby warszawskiej.

Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: mec. Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, mec. Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP oraz współpracownicy Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP - mec. Przemysław Mijal i Marcin Sala-Szczypiński.

Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA