fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Drobne błędy w piśmie procesowym nie mogą być przyczyną jego odrzucenia

Fotolia.com
Adwokatka nazwała apelację zażaleniem. SN uznał, że byłoby zbytnim formalizmem jej odrzucenie.

Ta środowa uchwała Sądu Najwyższego jest ważna dla praktyki sądowej, w ostatnich latach bardzo sformalizowanej.

Mirosława M. wystąpiła do sądu z wnioskiem, aby orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji kierowniczych w biznesie (na podstawie prawa restrukturyzacyjnego) wobec Ryszarda J., który Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto oddalił. Pełnomocniczka odwołała się więc do Sądu Okręgowego, ale pismo zatytułowała jako zażalenie zamiast „apelacja". W piśmie jeszcze kilka razy użyła określenia „zażalenie", wniosła też niższą opłatę (30 zł). Sąd Rejonowy wezwał ją do jej uzupełnienia o 70 zł – jak od apelacji. Została uiszczona, ale SO powziął wątpliwości i zapytał Sąd Najwyższy, czy wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika odwołanie zatytułowane jako zażalenie i tak określone w piśmie należy traktować zgodnie z jego oznaczeniem, czy też można zakwalifikować tak, jak tego wymaga procedura, w tym wypadku jako apelację.

W orzecznictwie wyłoniły się dwa stanowiska. Jedno „liberalne", że mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie powinny stanowić przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym, którą to zasadę stosuje się przy uzupełnianiu tzw. braków pisma procesowego (art. 130 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Według drugiego stanowiska ta wyrozumiałość nie odnosi się do pism profesjonalnych pełnomocników, radcy lub adwokata – jak w tym wypadku.

Ryszard J. przekonywał przed Sądem Najwyższym, że odwołanie było pisane jak apelacja i nazwanie jej zażaleniem nie powinno jej blokować. W podobnym tonie argumentowała przedstawicielka rzecznika praw obywatelskich Joanna Lipnicka, która przekonywała, że zbytni formalizm uderza nie w pełnomocników, ale w podsądnych.

Sąd Najwyższy przychylił się do tego stanowiska.

– Formalizm jest nieodłączną cechą prawa procesowego, ale dopuszczalne są od niego odstępstwa na etapie stosowania tego prawa – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Jacek Gudowski. – Mają jednak granice i nie można tolerować skorzystania np. z nieodpowiedniego odwołania, natomiast mylne jego oznaczenie nie powinno go dyskwalifikować. Tym bardziej jeśli, jak tutaj, wiadomo, jaki środek odwoławczy przysługuje i został on prawidłowo napisany.

To liberalne podejście nie dotyczy jednak skargi kasacyjnej, która jest nadzwyczajnym i mocno sformalizowanym środkiem odwoławczym – dodał sędzia Gudowski.

Sygnatura akt: III CZP 2/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA