100 lat polskiej gospodarki

Śląsk i inwestycje

Adobe Stock
Tworzenie nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego ze Śląska - pisze prezes TAURON Polska Energia.

Realizując założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Programu dla Śląska, a także wpisując się w politykę gospodarczą rządu, Grupa Tauron z sukcesem działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, między innymi poprzez realizację programu inwestycyjnego w strategicznie ważnym dla energetyki regionie, jakim jest Śląsk, i tym samym wzmacniając go gospodarczo.

Jesteśmy przekonani, że tworzenie nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki jest możliwe z wykorzystaniem węgla kamiennego ze Śląska, czyli surowca, którego mamy pod dostatkiem.

To tutaj w Jaworznie realizowany jest kluczowy projekt inwestycyjny w Grupie Tauron, czyli nowy blok energetyczny o mocy 910 MW, który wytworzy około 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Prace przy budowie bloku przekroczyły już ponad 50 procent zaawansowania i realizowane są  zgodnie z budżetem inwestycji, który wynosi ponad 6 mld zł. Co równie ważne, nowy blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych.

Konsekwentnie prowadzimy także inwestycje w naszych trzech kopalniach. Przygotowujemy m.in. budowę nowego szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie.

W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, prawdopodobnie największego w skali regionu przedsięwzięcia tego rodzaju, do 2022 roku nasza spółka Tauron Ciepło rozbuduje infrastrukturę ciepła sieciowego i planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją, tj. w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach. W perspektywie oznacza to roczną redukcję ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze. Dzięki budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach programu powstanie ponad 100 km nowoczesnych sieci preizolowanych.

Jako grupa energetyczna od lat jesteśmy obecni w życiu gospodarczym regionu jako duży pracodawca i partner biznesowy przemysłu, samorządów, uczelni i instytucji badawczych.

Aktywnie wspieramy też inicjatywy ważne dla mieszkańców Śląska, takie jak organizowany na zrekultywowanym terenie byłej kopalni festiwal Tauron Nowa Muzyka czy funkcjonowanie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Innowacje

Mając na uwadze zarówno proces transformacji energetyki, jak i zwiększenie innowacyjności całej gospodarki, budujemy w Tauronie swoisty ekosystem innowacji rozumiany jako sprawnie działający mechanizm wpięcia nowych rozwiązań w biznes.

Lokalne otoczenie biznesowe jest także dla nas naturalnym partnerem w tym procesie. Strategiczna Agenda Badawcza (SAB), którą wdrażamy w Tauronie, stanowi swoistą mapę drogową innowacji dla wprowadzanych przez nas innowacji. SAB powstał m.in. po to, aby jasno zaprezentować główne kierunki innowacji w Tauronie i podjąć współpracę przy rozwiązywaniu konkretnych problemów z naszymi partnerami biznesowymi i środowiskiem naukowym.

Chcemy także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak i przez małe, lokalne firmy i startupy. Już w tej chwili na infrastrukturze Tauronu testy rozwiązań przygotowanych dla nas prowadzi kilkanaście startupów.

W części Programu dla Śląska dedykowanej energetyce ważne znaczenie przypisane jest Programowi Badawczemu Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przypomnę, że w pierwszym konkursie PBSE TAURON otrzymał 28 mln zł dofinansowania na osiem projektów badawczo-rozwojowych, co stanowiło jedną trzecią budżetu konkursu. Wyniki tego konkursu potwierdziły, że trafnie definiujemy nasze potrzeby w dziedzinie innowacji.

W tej chwili realizujemy 22 projekty badawczo-rozwojowe, korzystając ze środków własnych i zewnętrznych. Wśród nich warto wymienić choćby pakiet projektów dotyczących inteligentnych sieci, przetwarzania ubocznych produktów spalania i wydobycia.

Walka ze smogiem

Tauron podejmuje aktywne działania na rzecz walki ze smogiem na Śląsku. Od początku 2017 r. realizujemy kompleksowy program pn.„Oddychaj powietrzem", którego pierwsza edycja odbyła się właśnie na Śląsku.

W ramach programu przygotowujemy optymalną ofertę grzewczą opartą na atrakcyjnych cenach prądu, gazu i ekogroszku. Oferta obejmuje też elektryczne urządzenia grzewcze – pompy ciepła czy klimatyzatory z funkcją grzania oraz kotły gazowe i na ekogroszek, które są dostępne wraz z bezpłatną usługą doradztwa oraz montażem.

Ruszyła też specjalna strona internetowa pn. oddychapowietrzem.pl, zawierająca kompendium wiedzy na temat ekologicznego ogrzewania, na której można m.in. sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy.

Jesienią zorganizowaliśmy pikniki ekologiczno-edukacyjne w kilkunastu miejscowościach. Punktem centralnym tego typu wydarzeń była specjalna mobilna platforma, tzw. ogrzewaniobus. Na platformie prezentowane są różne sposoby ekologicznego ogrzewania pomieszczeń i udostępniane tablety z programem umożliwiającym wyliczenie kosztów inwestycji dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Najnowszą naszą inicjatywą będą tzw. pakiety grzewcze, których atrakcyjność opierać się będzie na połączeniu trzech elementów, które generują konkretne korzyści dla klienta. Po pierwsze, umożliwiamy zakup kotłów gazowych, kotłów na ekogroszek oraz szeregu elektrycznych urządzeń grzewczych zawsze po rynkowych cenach i wykonanych w sprawdzonej technologii; po drugie, klient ma możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu 0 proc. na sfinansowanie inwestycji; po trzecie, dajemy klientowi dedykowaną do konkretnych technologii cenę gazu, prądu czy ekogroszku.

Kształcenie

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak głęboką transformację przechodzi aktualnie sektor energetyczny. Konieczność wdrażania nowoczesnych technologii, budowania nowych modeli biznesowych doprowadzi do tworzenia nowych specjalistycznych miejsc pracy w sektorze energetycznym.

Nie zapominamy jednak także o zapewnieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla naszej podstawowej działalności. Realizowany przez nas również na Śląsku program wspierający kształcenie przyszłych pokoleń fachowców jest kolejnym krokiem w realizacji modelu współpracy między nauką a przemysłem.

Z myślą o problemie luki pokoleniowej na stanowiskach specjalistycznych zarówno na poziomie pracowników eksploatacyjnych, jak i kadry inżynieryjno-technicznej podejmujemy szereg działań prewencyjnych.

Grupa Tauron współpracuje już z ponad 50 placówkami edukacyjnymi, w tym z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi i branżowymi. W szkołach technicznych i zawodowych pod patronatem Tauronu tworzone są klasy kształcące w kierunkach związanych z szeroko pojętą energetyką.

W klasach objętych umowami patronackimi organizowane są dla uczniów praktyki zawodowe w spółkach Grupy Tauron, dodatkowe zajęcia w ramach tzw. bloku energetycznego oraz prelekcje na temat funkcjonowania branży energetycznej. Wśród elementów programu współpracy Tauronu z zespołami szkół o profilu technicznym znajdują się również o gwarancje zatrudnienia w spółkach Grupy dla najzdolniejszych absolwentów.

W szeroki program kształcenia przez Tauron przyszłych kadr wpisuje się także współpraca ze środowiskiem naukowym. Tylko na terenie województwa śląskiego współpracujemy z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL