Wakacje składkowe już w grudniu. Jest podpis prezydenta

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Prezydent podpisał stosowną ustawę.

Publikacja: 10.06.2024 16:12

Wakacje składkowe już w grudniu. Jest podpis prezydenta

Foto: Adobe Stock

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm poprzez wprowadzenie możliwości skorzystania raz w roku z przerwy w opłacaniu należności do ZUS. Jest to rozwiązanie dobrowolne. 

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br., a w grudniu przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z przerwy w opłacaniu składek. 

Wakacje składkowe — kto skorzysta

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych) oraz  w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Czytaj więcej

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Sejm przyjął ustawę

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

- własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie — chorobowe,

- Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wakacje składkowe – zasady korzystania

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.

Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.

Rząd szacuje, że z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest częściowe zmniejszenie obciążeń składkowych dla najmniejszych firm poprzez wprowadzenie możliwości skorzystania raz w roku z przerwy w opłacaniu należności do ZUS. Jest to rozwiązanie dobrowolne. 

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br., a w grudniu przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z przerwy w opłacaniu składek. 

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży