Bez zwolnienia z opłaty dla ZUS

Tylko do końca lipca br. obowiązywać będzie ulga przy spłacie należności w organie rentowym.

Publikacja: 27.07.2023 15:50

Bez zwolnienia z opłaty dla ZUS

Foto: Adobe Stock

To efekt odwołania od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego.

Obecnie cały czas przepisy antycovidowe (tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zwalniają płatników z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Przypomnijmy, że jest ona wnoszona przez osoby, którym odroczono termin płatności lub rozłożono na raty zapłatę należności z tytułu składek. Na czym polegają te ulgi?

Odroczenie terminu płatności składek dotyczy przypadków, w których czas na uiszczenie należności do ZUS jeszcze nie upłynął, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie dochowany. W efekcie można zabiegać o nie za kilka miesięcy wprzód. W takich sytuacjach argumentem przemawiającym za przyznaniem ulgi są m.in. zatory płatnicze, sytuacja osobista (np. choroba w rodzinie), zdarzenia losowe.

Czytaj więcej

Dobra wiadomość dla firm ws. składek ZUS. Prezydent podpisał ustawę

Rozłożenie na raty dotyczy natomiast długu, czyli należności, które powinny być opłacone, a nie zostały. W tym wypadku kluczowe jest bieżące opłacanie składek. ZUS weryfikuje też, czy wnioskodawca będzie miał możliwości finansowe, aby spłacić zadłużenie, oraz czy podjął jakieś działania restrukturyzacyjne.

Opłata prolongacyjna jest uiszczana w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy o udzieleniu ulgi.

Od 1 sierpnia korzystne dla dłużników przepisy przestaną obowiązywać. Wówczas mija bowiem 30 dni ( liczone od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego), przez które można jeszcze korzystać z tego rozwiązania. ZUS przestrzega, że umowy zawarte na podstawie wniosków złożonych później będą wiązały się z koniecznością uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Od 1 sierpnia nie będzie też można ( na podstawie przepisów antycovidowych, czyli w związku z pandemią) złożyć wniosku (RDO) o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

Zmiany dotknął też sam ZUS. Moc traci bowiem przepis, na mocy którego organ rentowy cały czas nie musi wypłacać odsetek za świadczenia przelewane po czasie. Eksperci krytykowali obowiązywanie tego przepisu. Twierdzili, że regulacja, która jest jednoznacznie niekorzystna dla obywateli nie powinna obowiązywać tak długo.

To efekt odwołania od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego.

Obecnie cały czas przepisy antycovidowe (tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zwalniają płatników z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin