Od 2022 r. wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która wybrała opodatkowanie biznesu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zależy od rocznego przychodu >patrz tabela.

rp.pl