Aż 800–850 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uzyskuje przychody roczne do 60 tys. zł – tak wynika z danych Ministerstwa Finansów, jakie uzyskała „Rzeczpospolita". To aż 35–40 proc. wszystkich mikrofirm w Polsce.

W przeliczeniu na miesiąc daje to ok. 5 tys. zł, co jak na działalność gospodarczą nie jest zbyt dużo. Tym bardziej że są to ogólne wpływy do firmowej kasy, z których trzeba pokryć jeszcze koszty działalności. Inna sprawa, że dla części osób działalność gospodarcza może być dodatkowym źródłem przychodów, bo ok. 300–350 tys. mikroprzedsiębiorców (wśród tych, których przychody nie przekraczają 60 tys. na rok) ma umowę o pracę lub też otrzymuje świadczenia emerytalne.

Jeszcze bardziej szczegółową analizę rozkładu przychodów mikroprzedsiębiorców przedstawiło Ministerstwo Rozwoju w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięto ok. 181 tys. firm, które mają wpływy do 60 tys. zł rocznie, działają dłużej niż dwa lata, nie występuje u nich sytuacja zbiegu tytułów ubezpieczeniowych i dla których korzystanie z nowych form rozliczeń z ZUS będzie ekonomicznie opłacalne (to znaczy będzie się bardziej opłacało niż czasowe zawieszenie działalności). Okazuje się, że około 34 tys. firm osiąga przychody do 6 tys. zł rocznie, czyli średnio 500 zł na miesiąc, a kolejne ok. 25 tys. – do 12 tys. zł rocznie (1 tys. zł na miesiąc). Warto tu przypomnieć, że składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą obecnie nieco ponad 810 zł na miesiąc (bez składek na NFZ), więc kilkadziesiąt tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą często nie ma nawet takich wpływów, by zapłacić ZUS.

Z analizy resortu rozwoju wynika także, że przeciętny poziom przychodu w tej grupie wynosi ok. 23 tys. zł rocznie, czyli 1,9 tys. zł na miesiąc (według danych za 2015 rok). Po wejściu w życie propozycji obniżonych składek na ZUS zyskają oni w sumie 325,7 mln zł rocznie. W przeliczeniu na jedną firmę „zysk" wyniesie więc 1,8 tys. zł (150 zł na miesiąc).

Firmy, których przychód roczny przekracza 60 tys. zł, na zmianach w składkach na ZUS ani nie skorzystają, ani nie stracą. Dla nich jednak obciążenie tymi składkami nie jest już tak uciążliwe. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, ok. 10 proc. firm w Polsce osiąga przychody rzędu 60–100 tys. zł rocznie, a aż 30 proc. – 100–500 tys. zł rocznie. Są też i takie firmy, które obracają grubymi milionami.

Według danych za 2015 r. sześciu płatników 19-proc. podatku liniowego mogło pochwalić się wpływami powyżej 1 mld zł, dwie firmy – powyżej 2 mld zł, a rekordzista – nawet 6,5 mld zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.cieslak@rp.pl