Specjalny zespół w PK zajmie się sprawami pozwów pracowniczych prokuratorów

Prokuratura Krajowa informuje o powołaniu zespołu ds. koordynacji postępowań cywilnych związanych z decyzjami kadrowymi. Chodzi o procesy wytoczone przez prokuratorów zdegradowanych po zmianie kierownictwa w PK.

Publikacja: 06.06.2024 09:44

Jacek Bilewicz, Dariusz Korneluk

Jacek Bilewicz, Dariusz Korneluk

Foto: Prokuratura Krajowa

Jak zapewnia rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, zespół nie będzie koordynował ani w żadnym innym zakresie ingerował w toczące się postępowania z powództw prokuratorów żądających wyrównania wynagrodzeń za lata 2022-2023. Koordynacja ma dotyczyć spraw związanych z decyzjami kadrowymi podejmowanymi w ostatnim czasie przez kierownictwo Prokuratury, przede wszystkim  związanych z odwołaniami prokuratorów z zajmowanych funkcji kierowniczych na różnych szczeblach prokuratury oraz z odwołaniami z delegacji do jednostek wyższego szczebla. 

Czytaj więcej

Odwołani przez Bodnara i Bilewicza prokuratorzy składają pozwy do sądu

- Część odwołanych z funkcji lub z delegacji prokuratorów złożyła w sądach pracy pozwy, domagając się przywrócenia do pracy na poprzednio zajmowane stanowiska. Kwestionują przy tym zgodność z prawem decyzji kadrowych dotyczących ich odwołań, podejmowanych w prokuraturze w okresie od 12 stycznia 2024 r. W niektórych przypadkach prokuratorzy Prokuratury Krajowej żądają również ustalenia bezskuteczności decyzji Prokuratora Krajowego o cofnięciu zgody na zamieszkiwanie w innej miejscowości niż będąca siedzibą Prokuratury Krajowej, a tym samym bezskuteczności cofnięcia prawa do zwrotu kosztów zamieszkania w Warszawie oraz kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy - informuje prok. Przemysław Nowak.

Zgodnie z komunikatem rzecznika, koordynacja postępowań ma następować przede wszystkim poprzez:

- reprezentowanie powszechnych jednostek prokuratury, pozywanych w charakterze pracodawców przed sądami powszechnymi; 

- zlecanie  w niezbędnych przypadkach przystępowania na podstawie art. 7 k.p.c. do toczących się przed sądami pracy postępowań, z uwagi na konieczność ochrony praworządności;

- opracowanie stanowisk dotyczących kwestii prawnych, które wyłonią się w toku postępowań objętych zakresem prac Zespołu.

Decyzja o powołaniu zespołu budzi kontrowersje części środowiska prawniczego przede wszystkim z uwagi na to, że na czele czteroosobowego zespołu stanął prokurator Jacek Bilewicz, który do połowy marca pełnił obowiązki Prokuratora Krajowego i zapoczątkował zmiany kadrowe w prokuraturze. Kontynuuje je obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Jak zapewnia rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, zespół nie będzie koordynował ani w żadnym innym zakresie ingerował w toczące się postępowania z powództw prokuratorów żądających wyrównania wynagrodzeń za lata 2022-2023. Koordynacja ma dotyczyć spraw związanych z decyzjami kadrowymi podejmowanymi w ostatnim czasie przez kierownictwo Prokuratury, przede wszystkim  związanych z odwołaniami prokuratorów z zajmowanych funkcji kierowniczych na różnych szczeblach prokuratury oraz z odwołaniami z delegacji do jednostek wyższego szczebla. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja