Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w czwartek, że jego resort pracuje nad przygotowanym przez prokuraturę projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Media doniosły, że zgodnie z projektem, prokurator mógłby wydobyć od adwokata poufne informacje o jego kliencie bez pytania sądu o zgodę. To samo miałoby dotyczyć przedstawicieli innych zawodów ustawowo zobowiązanych do zachowania tajemnicy, np. dziennikarzy.

Zmiany w przepisach dotyczących tajemnicy zawodowej na pewno nie będą dotyczyć dziennikarzy. Co do innych grup - nie chciałbym jeszcze zajmować stanowiska. Wysłuchuję obecnie ekspertów, ustosunkuję się do tego, po wysłuchaniu wszystkich uczestników prac - powiedział Zbigniew Ziobro w radiowych "Sygnałach Dnia".

Stanowisko w sprawie projektu nowych przepisów wydało Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Wyraża w nim zdecydowany sprzeciw wobec "inicjatyw legislacyjnych zmierzających do obniżenia standardów ochrony tajemnicy zawodowej".

Przypomina w nim, że tajemnica zawodowa ma charakter gwarancyjny, a jej beneficjentami są obywatele. - Ochrona wynikająca z przestrzegania tajemnicy zawodowej gwarantuje między innymi prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego - czytamy w stanowisku.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wskazuje, że praktyki organów Państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, w tym poprzez inicjowanie zmian ustawodawczych zmierzających do przekazania decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. - Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad - podkreślono w stanowisku.

Sygnatariuszami Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych są m.in.: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia", Stowarzyszenie Prokuratorów RP, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów THEMIS.