Jak podkreśla Prezes KRRP w rozmowie,zastał samorząd w dobrej kondycji. Przede wszystkim porównując jego obecną kondycję z tym, co obserwował podczas jego 30-letniej w nim działalności. Na pewno jest ona znacznie lepsza niż przed laty, co jednak nie oznacza, że już osiągnęliśmy wszystko. Dariusz Sałajewski podkreśla, iż "z punktu widzenia samorządu jako instytucji, zwiększanie się liczebności samorządu oznacza też wzrost jego siły. Widzimy poważny problem. A polega on na tym, że aspiracje osób już wykonujących ten zawód oraz tych dopiero do niego wchodzących zderzają się z ograniczonym popytem na pomoc prawną w Polsce. Owszem, zawód jest coraz bardziej rozpoznawalny, cieszy się coraz większym prestiżem, obdarzony jest już niemal pełnymi kompetencjami w zakresie pomocy prawnej. Gdy ja wchodziłem do zawodu, to trudno było sobie wyobrazić taki jego rozwój. W każdym razie nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiej pozycji, jaką mamy obecnie. I ja traktuję to jako wielki sukces naszego środowiska. Ale dla ludzi wchodzących do tego zawodu obecnie jego kondycja jest słabsza niż kiedyś".