Inwestycja w sąsiedniej jednostce

- Miasto nie dysponuje własnym terenem, więc zamierza skorzystać z terenu, którym dysponuje jednostka budżetowa, ale województwa. Czy jest możliwe, aby miasto podpisało z województwem umowę użyczenia określonego terenu na 10, czy 20 lat i wybudowało tam boisko sportowe? Miasto ma środki na inwestycje sportowe, ale nieruchomość będzie nadal obcym gruntem – pyta radna.

Publikacja: 03.10.2023 02:00

Inwestycja w sąsiedniej jednostce

Foto: Adobe Stock

Warto przypomnieć aspekt tzw. zadań własnych, które przypisane są do jednostki samorządu terytorialnego w randze gminy (miasta). Zadania te zostały określone w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie postanowiono, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych czy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Z punktu widzenia realizacji zadań przez gminę kluczowe jest to, aby należały do wspomnianej kategorii – zadań własnych. W tym kontekście należy uznać, że zadanie inwestycyjne związane z budową obiektu sportowego (np. boiska) wpisuje się w ww. katalog przykładowo opisanych zadań. Kwestią wtórną i wymagającą oceny jest jednak ponoszenie nakładów finansowych z budżetu miasta na tego typu przedsięwzięcia, w kontekście braku prawa własności miasta w stosunku do nieruchomości. Jak bowiem w pytaniu podano, miasto nie dysponuje nieruchomością, którą można przeznaczyć na realizację zadania, z tym, że rozważane jest uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej własność podmiotu trzeciego, a ściślej rzecz ujmując – województwa, czyli innej jednostki samorządu terytorialnego. Nie zmienia tego fakt, że jednostka województwa dysponuje nieruchomością zapewne w ramach tzw. trwałego zarządu.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?