Z programu „Posiłek w szkole i w domu” pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 1200 zł – dla osoby w rodzinie.

Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obecnie to odpowiednio 1164 zł i 900 zł. Z programu zostanie dofinansowany dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie przygotować posiłku.

Czytaj więcej

Program „Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r.