Od kilku tygodni sądy administracyjne są zamknięte dla interesantów. Nie ma rozpraw, nie można też osobiście przeglądać akt. To reakcja na rosnące zagrożenie koronawirusem. Nie oznacza to jednak, że w sądach nic się nie dzieje. Sędziowie załatwiają kolejne sprawy, a decyzje nadal można skarżyć. I nie jest do tego potrzebna wizyta w sądzie czy na poczcie. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

E-skarga

Sądy administracyjne to prawdziwy pionier cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze bowiem na długo przed pandemią procedura sądowoadministracyjna umożliwiła obywatelom elektroniczną komunikację z sądami. Co ważne, przez internet można nie tylko wnieść skargę czy skargę kasacyjną, ale też przeglądać sądowe akta w prowadzonych już sprawach.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o e-postępowaniu administracyjnym

Pismo do urzędu da się wysłać z sieci

Do e-korespondencji z sądem musi być skrzynka na ePuap

Żeby kontaktować się z sądami administracyjnymi przez internet, w zasadzie nie jest potrzebny żaden wniosek ani zgoda sądu na taką formę komunikacji. Do zainicjowania takiego sposobu komunikowania wystarczy samo wysłanie pisma w formie dokumentu elektronicznego. E-komunikację z sądem można zainicjować w dowolnym momencie. Przy czym nie trzeba czekać do czasu wniesienia pierwszego e-pisma. Można o to wystąpić wcześniej w tradycyjnie przesłanej korespondencji. Efekt, jak również zgoda na taką formę komunikacji będzie taki jak po wniesieniu e-pisma.

Trzeba jednak pamiętać, że pismo – przede wszystkim skargę czy skargę kasacyjną – w e-formie wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu, ewentualnie organu administracji publicznej. Ten ostatni przypadek dotyczy pism, które zgodnie z przepisami są wnoszone za jego pośrednictwem. Co ważne chodzi tu przede wszystkim o skargę na decyzję czy inne rozstrzygnięcie urzędników. W praktyce oznacza to, że e-skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego należy przesłać nie na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu, ale organu, który wydał np. zaskarżaną decyzję.

Elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych, w tym NSA, skarżący znajdą na specjalnej Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (tzw. ePUAP).

Ma to pewne konsekwencje praktyczne. Żeby bowiem wnieść do sądu administracyjnego pismo przez internet, konieczne jest posiadanie konta na ePUAP. Do zaskarżenia decyzji przez internet nie wystarczy zatem zwykły mail. Instrukcję zakładania konta na ePUAP można znaleźć na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.pl.

E-podpis

Do wniesienia e-pisma do sądu administracyjnego niezbędny będzie kwali?kowany podpis elektroniczny, ale może być to też podpis zaufany lub osobisty. Trzeba pamiętać o konieczności wskazania e-adresu na platformie ePUAP i obowiązku informowania sądu o każdej jego zmianie. Brak adresu na ePUAP czy niewskazanie go w piśmie złożonym tradycyjnie spowoduje, że sąd będzie musiał komunikować się ze skarżącym za pośrednictwem np. poczty.