Niedopuszczalne zapisy w uchwale dotyczące terminów wynagrodzenia za inkaso

Rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym i wypłata w stosownych terminach wynagrodzenia za inkaso, należy do kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Publikacja: 09.12.2019 16:00

Niedopuszczalne zapisy w uchwale dotyczące terminów wynagrodzenia za inkaso

Foto: 123RF

- W związku z ustaleniem nowych wyższych stawek za odpady komunalne, planujemy w gminie wprowadzić pobór opłat poprzez inkaso. W projekcie uchwały jest m.in. zapis przewidujący płatność wynagrodzenia dla inkasentów (5 proc. pobranych kwot) w terminie 30 dni od rozliczenia się z tych kwot z gminą. Czy taki zapis będzie prawidłowy?

Przy ocenie działań legislacyjnych jednostek samorządu terytorialnego punktem wyjścia powinny być naczelne zasady Konstytucji RP, które stanowią wyznaczniki dla organów stanowiących prawo - w tym miejscowe. W art. 94 Konstytucji postanowiono, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 marca 2010 r. (sygn. akt I OSK 738/09) podkreślił: uchwały organów samorządu terytorialnego jako akty prawa miejscowego, stosownie do konstytucyjnej zasady hierarchicznej struktury źródeł prawa, muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi.

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości