Wybory samorządowe: kandydata zgłosi koalicja stowarzyszeń

Nie ma podstaw do nieprzyjęcia rejestracji w wyborach samorządowych komitetu wyborczego utworzonego przez związek stowarzyszeń.

Publikacja: 14.02.2024 07:07

Wybory samorządowe: kandydata zgłosi koalicja stowarzyszeń

Foto: AdobeStock

To sedno orzeczenia Sądu Najwyższego, który uchylił uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odmawiającą rejestracji Komitetowi Wyborczego Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy. 

PKW: związku stowarzyszeń nie wolno dopuścić do wyborów samorządowych 

W ocenie PKW przepisy kodeksu wyborczego nie przewidują możliwości utworzenia komitetu wyborczego przez związek stowarzyszeń, ponieważ członkami takiego związku mogą być osoby prawne, którym nie przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych. Dopuszczenie takich związków do wyborów na równi z samodzielnymi stowarzyszeniami naruszałoby zasadę równości wyborów, o której mowa w art. 169 ust. 2 konstytucji oraz w kodeksie wyborczym. Związek kilku czy kilkunastu stowarzyszeń jest w odniesieniu do celów politycznych, jakie chce on osiągnąć, zdecydowanie silniejszy niż jedno stowarzyszenie albo jedna inna organizacja społeczna. Przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez związek stowarzyszeń stanowiłoby de facto akceptację dla utworzenia koalicji stowarzyszeń niedopuszczonej przez kodeks wyborczy – uznała PKW.

Czytaj więcej

Wybory samorządowe 2024: Jak znaleźć się w spisie wyborców?

Pełnomocnik wyborczy KW Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy zaskarżył do SN tę uchwałę, zarzucając PKW pozaprawne ograniczenie udziału w wyborach związkowi stowarzyszeń, a w konsekwencji złamanie zasady powszechności i równości wyborów oraz zakazu dyskryminacji. Wniósł o uchylenie uchwały.

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: Aleksander Stępkowski – przewodniczący, Elżbieta Karska i Paweł Czubik, skargę uwzględnił i uchwałę PKW uchylił.

Sąd Najwyższy: brak podstaw do wykluczenia związku stowarzyszeń z udziału w wyborach samorządowych 

W uzasadnieniu SN wskazał na niezasadność stanowiska PKW, że związek stowarzyszeń de facto stanowił koalicję wyborczą, która może być tworzona jedynie przez partie polityczne. Koalicja wyborcza jest specyficzną formą prowadzenia działalności przez partie wpisane do ewidencji i choć termin „koalicja” zarezerwowany jest dla partii, to nie oznacza, że w wyborach samorządowych inne podmioty nie mogą w ramach organizacji społecznych realizować analogicznych celów. Istnieje istotna różnica między epizodycznym charakterem koalicji wyborczej tworzonej celem udziału w konkretnych wyborach a organizacją społeczną wpisaną do rejestru publicznego i realizującą swoje cele statutowe – zarówno w czasie wyborów, jak i poza nimi. Ta akurat koalicja wśród innych celów statutowych ma wskazane wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne przez korzystanie z biernego prawa wyborczego i udział w wyborach.

Podobnie SN nie podzielił stanowiska PKW, jakoby rejestracja komitetu wyborczego związku stowarzyszeń naruszała zasadę równości ze względu na większy potencjał związku niż pojedynczego stowarzyszenia. Podstawową formą równości uczestników w wyborach jest bowiem właśnie komitet wyborczy, a do wszystkich rodzajów komitetów odnoszą się podobne ograniczenia w terminach rejestracji, zgłaszaniu list kandydatów, pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków, limicie wydatków.

Sygnatura akt: I NSW 2/24

To sedno orzeczenia Sądu Najwyższego, który uchylił uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odmawiającą rejestracji Komitetowi Wyborczego Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy. 

PKW: związku stowarzyszeń nie wolno dopuścić do wyborów samorządowych 

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona