Arbitraż, czyli sądownictwo polubowne wykonywane przez bezstronnych specjalistów, to zgodna z prawem alternatywa dla klasycznej formy wymiaru sprawiedliwości. Jednoinstancyjność Sądu Arbitrażowego ma zapewnić sprawny przebieg procesów i nie przewiduje odwołań od wyroków. Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności ESA posiada przywilej realizacji wyroku na drodze egzekucji komorniczej, jednoznaczny z uprawnieniami sądu powszechnego.

"Nowatorska forma Sądu Arbitrażowego w pełni wykorzystuje współczesne narzędzia technologiczne, umożliwiające skrócenie okresu trwania sprawy do minimum. Jakość świadczonych usług oraz sprawność podejmowania decyzji zapewnia komfort i zadowolenie klientów, wpasowując się w szybki rytm funkcjonowania przedsiębiorstw." wyjaśnia prezes zarządu ESA24 SP. Z O.O., Joanna Kotarska.

W skład arbitrów Elektronicznego Sądu Arbitrażowego wchodzą prawnicy o specjalistycznym doświadczeniu zawodowym, zasilający ESA swoimi umiejętnościami, wiedzą i wieloletnią praktyką w danych dziedzinach prawa. Godny uwagi jest fakt, że ESA to jedyny w Polsce Elektroniczny Sąd Arbitrażowy, stanowiący wartościową modernizację pojęcia sądownictwa arbitrażowego oraz działalności gospodarczej. Wygodę i szybkość korzystania z Elektronicznego Sądu Arbitrażowego dodatkowo zapewnia możliwość bezpośredniego pobrania wprost ze strony internetowej serwisu wszystkich niezbędnych do sprawy dokumentów.

Dzięki innowacyjnej, elektronicznej specyfice ESA jest łatwo dostępny w całym kraju, nie wymagając fizycznej obecności w biurze pokonuje przeszkodę odległości. ESA to prosty sposób na rozwiązywanie sporów prawnych, umożliwiający oszczędność włożonego w proces wysiłku, cennego czasu oraz pieniędzy.