Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Ma być ono swoistym dodatkiem do emerytury. Będzie bowiem przysługiwać tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni). Ale to niejedyny warunek. Otrzymają je bowiem tylko osoby, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez osiem lat. Miesięczna wysokość świadczenia ma wynosić 300 zł i być corocznie waloryzowana. Wypłacać ją będzie KRUS.

Czytaj więcej

Będzie dodatek do emerytury dla sołtysów, ale nie dla wszystkich

Senat proponował co prawda, aby wysokość dodatku zwiększała się wraz z liczbą lat pełnienia przez nich funkcji, aż do kwoty 500 zł miesięcznie. Posłowie nie zgodzili się jednak na taką zmianę.

Etap legislacyjny: Ustawa czeka na podpis prezydenta