Rada miejska podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatu radnego z powodu naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, oraz zarządzania taką działalnością lub też przedstawicielstwa czy pełnomocnictwa w prowadzeniu takiej działalności.

Co w uzasadnieniu