Resort finansów zareagował na tekst „Nowa minister w konflikcie z załogą” z poniedziałkowego wydania „Rz” wyjaśnieniami dotyczące wysokości wynagrodzenia wiceminister Magdaleny Rzeczkowskiej. Według mediów w tym tygodniu ma ona zostać awansowana na stanowisko ministra finansów.

„Jako funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej Magdalena Rzeczkowska nie otrzymała żadnej podwyżki wynikającej z rozporządzenia Prezydenta RP z 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe” – wyjaśnia resort finansów.

Czytaj więcej

Nowa minister finansów jeszcze bez nominacji, a już budzi kontrowersje

Magdalena Rzeczkowska jako szef KAS pobiera wyłącznie uposażenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Ostatnią podwyżką, jaką otrzymała, było zwiększenie od 1 października 2020 r. jej uposażenia o kwotę 48,68 zł brutto w związku ze zmianą stopnia w Służbie Celno-Skarbowej. Natomiast w związku z awansem na stopień nadinspektora w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej wzrost uposażenia wyniesie 95,57 zł brutto.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że przyjęto wzrost wynagrodzenia dla każdego pracownika Krajowej Administracji Skarbowej o 375 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przygotowano projekt rozporządzenia.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do artykułu „NOWA MINISTER W KONFLIKCIE Z ZAŁOGĄ”:

Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na bieżąco spotyka się i prowadzi dialog ze związkami zawodowymi. Ewentualny protest, którego inicjatorem są tylko 2 spośród około 150 organizacji związkowych działających w KAS, nie powinien wpłynąć na obsługę klientów w urzędach skarbowych. Ciągłość pracy urzędów będzie zachowana.

Podana w artykule informacja o 60 proc. podwyżki jaką w zeszłym roku otrzymał Szef KAS nie jest prawdziwa. Stosownie bowiem do przepisów ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osobie zajmującej takie stanowisko, która pełni również inną funkcję, przysługuje jedno, wybrane przez nią wynagrodzenie przewidziane w tej ustawie bądź w przepisach odrębnych. W Ministerstwie Finansów sekretarzowi stanu, który pełni również funkcję Szefa KAS przysługuje uposażenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych. Szef KAS Magdalena Rzeczkowska pobiera takie uposażenie, a ostatnią podwyżkę jaką otrzymała było zwiększenie od 1 października 2020 r. uposażenia o kwotę 48,68 zł brutto w związku ze zmianą stopnia w Służbie Celno-Skarbowej. Natomiast w związku z awansem na stopień nadinspektora w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej, wzrost uposażenia z tego tytułu wyniesie 95,57 zł brutto.

Jako funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej Magdalena Rzeczkowska nie otrzymała żadnej podwyżki wynikającej z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W kwestii realizacji tzw. uchwały modernizacyjnej informujemy, że 3 marca 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 31/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”. Zmiana uchwały wynikała z zamrożenia funduszu wynagrodzeń i uposażeń w 2021 r. w całej sferze budżetowej (nie tylko w KAS), ze względu na wprowadzone ograniczenia wydatków w związku ze skutkami pandemii COVID-19. O zmianach w uchwale modernizacyjnej strona związkowa była na bieżąco informowana podczas spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie informujemy, że łączna kwota wszystkich środków przeznaczonych na podwyżki oraz na wypłatę dodatków dla pracowników i funkcjonariuszy w jednostkach terenowych KAS w latach 2020–2022 (w tym środków pochodzących z uchwały modernizacyjnej), wyniesie ponad 1 mld zł.

W bieżącym roku, w uzgodnieniu ze stroną społeczną, przyjęto również zasadę, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w celu zwiększenia konkurencyjności zatrudnienia w KAS, do kwoty 3718,49 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Ponadto przyjęto wzrost wynagrodzenia dla każdego pracownika KAS o 375 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Natomiast dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przygotowano projekt rozporządzenia o wysokości dodatków za stopień służbowy i w każdym stopniu służbowym nastąpi wzrost uposażenia o kwotę 374 zł brutto dla każdego funkcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że na przestrzeni ostatnich trzech lat, pracownik i funkcjonariusz w KAS przeciętnie uzyskał wzrost wynagrodzenia/uposażenia o ponad 1000 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w jednostkach KAS za 2021 rok wyniosło 7778 zł brutto (z nagrodą roczną), a bez „trzynastki” – 7252 zł brutto.