Podróż po kulturę bez barier

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie realizuje niezwykły projekt. Jego celem jest zmniejszenie barier w dostępie do wydarzeń operowych i baletowych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. W tę wyjątkową podróż po doświadczenia kulturalne zabiorą uczestników pracownicy tej słynnej instytucji.

Publikacja: 14.06.2023 12:00

Podróż po kulturę bez barier

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową

W projekcie, od grudnia 2022 roku, udział biorą osoby z niepełnosprawnością wzrokową, intelektualną oraz osoby z autyzmem. Każda z tych grup wymaga innych działań otwierających im możliwość jak najlepszego odbioru spektakli. Wymaga to zarówno wypracowania możliwości technologicznych, sprzętowych, jak i indywidualnego wsparcia czy rozmowy wprowadzającej w świat wielkich dzieł muzycznych.

Innowacja w Operze

Dlatego w ramach projektu postanowiono opracować audiodeskrypcję dla wybranych 6 najsłynniejszych spektakli operowych: Rigoletto, Madame Butterfly, Czarodziejski flet, La Bohème, Traviata oraz Aida. To działanie pozwoli na uczestnictwo w charakterze widzów osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

W ramach innowacji zostały zastosowane rozwiązania technologiczne dotychczas nie spotykane na widowni. Do tej pory m.in. był restrykcyjnie przestrzegany zakaz stosowania ekranów świecących podczas spektakli, mogą one jednak pomóc w odbiorze niektórym grupom widzów. Do przedstawień przygotowane zostały bowiem także napisy w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, a także specjalne wydawnictwa i opisy spektakli na stronę internetową w systemie tekstów ETR (łatwych do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Tytuły do których opracowane będą specjalne treści, pozwalające na zrozumienie skomplikowanej i złożonej materii, jaką jest opera, skierowane są do osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dla osób z autyzmem.

W okresie pilotażowym projektu Teatr Wielki nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami, tak by sprawdzić i ocenić nowe rozwiązania ułatwiające odbiór spektakli. 6 grup pilotażowych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, niepełnosprawnością intelektualną czy ze spektrum autyzmu miało okazję zapoznać się z 6 spektaklami poprzedzonymi spotkaniem wprowadzającym.

Mniej stresu, więcej sztuki

Niwelowanie barier w dostępie do kultury wysokiej jest także wyzwaniem dla pracowników instytucji kultury. Dlatego ważnym celem projektu jest wypracowanie dobrych relacji i zrozumienia między pracownikami Teatru i widzami z niepełnosprawnościami. Wymaga to podniesienia kompetencji zawodowych pracowników, którzy są pierwszym kontaktem dla odbiorców oferty kulturalnej. Umiejętności nabyte przez osoby pracujące w Teatrze, podczas specjalnych szkoleń, dotyczące radzenia sobie w różnych sytuacjach i na różnych poziomach kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach, pozytywnie wpływają także na samych widzów, zmniejszając ich pozom stresu.

Działanie projektu nie zakończy się w czerwcu, kiedy formalnie zamyka się zaplanowana aktywność. Pozostaną przygotowane elementy infrastruktury, a realizacja przedsięwzięcia grantowego pozwoli na stałe poszerzenie dostępności do oferty kulturalnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej również po zakończeniu obecnych działań.

Projekt „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dla osób z niepełnosprawnościami" to część programu pod nazwą „Kultura bez Barier" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz z Fundacją Kultury bez Barier. Środki na jego przeprowadzenie pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego całkowita wartość to 245 000,000 zł.

Materiał powstał we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową

Materiał powstał we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową

W projekcie, od grudnia 2022 roku, udział biorą osoby z niepełnosprawnością wzrokową, intelektualną oraz osoby z autyzmem. Każda z tych grup wymaga innych działań otwierających im możliwość jak najlepszego odbioru spektakli. Wymaga to zarówno wypracowania możliwości technologicznych, sprzętowych, jak i indywidualnego wsparcia czy rozmowy wprowadzającej w świat wielkich dzieł muzycznych.

Pozostało 88% artykułu
Teatr
Reżyserka „Matki. Pieśń na czas wojny”, o kobietach, które przeżyły terror w Ukrainie i Białorusi
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Teatr
Uroczyste otwarcie wyjątkowej sceny - "CAPITOL BY NIGHT" na 15-lecie teatru Capitol!
Teatr
Polskie aktorki obrabowane w Pilznie podczas spektaklu
Teatr
Warszawski Teatr Capitol zaprasza najmłodszych Widzów na spektakl „Legendy Warszawskie” w reżyserii Wojciecha Malajkata.
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Teatr
Musical „Six” w Teatrze Syrena. Królowe Anglii i muzyki
Teatr
Marek Kondrat na dobry początek