Po ogłoszeniu wyników wyborów mogą ruszyć protesty

Przeciwko ważności wyborów samorządowych w danym okręgu lub przeciwko powierzeniu określonej osobie np. funkcji wójta może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów.

Publikacja: 08.04.2024 07:28

Po ogłoszeniu wyników wyborów mogą ruszyć protesty

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Chodzi o nieprawidłowości dotyczące głosowania, mające wpływ na wynik wyborów. W szczególności liczy się podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom (określonego w rozdziale XXXI kodeksu karnego). Protest po wyborach samorządowych (inaczej niż w przypadku parlamentarnych) może wnieść wyborca z danego okręgu. Ma na to 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w  formie obwieszczenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze danego województwa. Pamiętajmy, że są to najbardziej rozbudowane wybory i wymagające największej pracy organizacyjnej, więc na ich wyniki możemy poczekać nawet kilka dni.

Czytaj więcej

Protest wyborczy – kto, gdzie, jak? Zgłaszanie protestu wyborczego

Wybory samorządowe 2024: protesty wyborcze i ich forma

Protest musi mieć formę pisemną, należy go wnieść do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego (właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy). Przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi Sąd Najwyższy orzekł, że protest wyborczy koniecznie trzeba opatrzyć numerem PESEL, choć w poprzednich latach odstępowano od tego wymogu.

Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, jest zdania, że przy wyborach samorządowych, zwłaszcza na niższych szczeblach, sądy nie powinny wymagać zbytniego formalizmu, gdyż wielu wyborców może nie znać tych rygorów.

Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera. Krótko mówiąc, ma przekonać sąd co do opisanych nieprawidłowości. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty (w postępowaniu cywilnym tzw. nieprocesowym), w ciągu 30 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów, w składzie trzech sędziów, z udziałem komisarza wyborczego i przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców.

Protest wyborczy: orzeka sąd. Wybory samorządowe 2024

Sąd orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru danej osoby, jeżeli okoliczności wskazane w proteście miały wpływ na rezultat głosowania. W wyborach lokalnych ta ogólna zasada kontroli może mieć częściej zastosowanie, gdyż bywały np. przypadki wyboru radnego większością zaledwie kilku zakwestionowanych głosów lub wręcz jednego, np. oddanego za osobę zmarłą. Orzekając o nieważności wyborów, SO stwierdza wygaśnięcie mandatów i postanawia o przeprowadzeniu ponownych wyborów lub np. o powtórnym przeliczeniu głosów. Na rozstrzygnięcie wnoszącym protest, komisarzowi wyborczemu i właściwej komisji wyborczej przysługuje, w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia, zażalenie do sądu apelacyjnego. SA rozpoznaje sprawę w ciągu 30 dni, i nie ma już dalszego odwołania.

Przeprowadzenie ponownych wyborów zarządza wojewoda w ciągu siedmiu dni od zakończenia postępowania sądowego. Pracują przy nich te same komisje wyborcze na podstawie spisu wyborców podlegającego aktualizacji.

Czytaj więcej

SN badał już ponad 300 protestów wyborczych

Chodzi o nieprawidłowości dotyczące głosowania, mające wpływ na wynik wyborów. W szczególności liczy się podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom (określonego w rozdziale XXXI kodeksu karnego). Protest po wyborach samorządowych (inaczej niż w przypadku parlamentarnych) może wnieść wyborca z danego okręgu. Ma na to 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w  formie obwieszczenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze danego województwa. Pamiętajmy, że są to najbardziej rozbudowane wybory i wymagające największej pracy organizacyjnej, więc na ich wyniki możemy poczekać nawet kilka dni.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?