13 lutego br. upływa przesunięty już raz na krótko termin na zajęcie stanowiska.

Potwierdza ono dotychczasową argumentację rządu polskiego, że powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz jej funkcjonowanie jest zgodne w prawem unijnym i wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019r.