Według serwisu, średni czas trwania (sprawność) postępowań sądowych wybranych kategorii spraw w I instancji wynosił ogółem 5,8 miesiąca w 2019 r.

Czytaj też NIK ostro krytykuje resort Ziobry za system losowania spraw

Między rokiem 2011 a 2015 (za PO-PSL) średni czas postępowania sądowego wydłużył się o 0,1 miesiąca, natomiast między rokiem 2015 a 2019 (za rządów PiS-Porozumienie-Solidarna Polska) średni czas postępowania sądowego wydłużył się o 1,6 miesiąca.

Swoje obliczenia serwis ciekaweliczby.pl oparł o dane zawarte w powszechnie  dostępnych opracowaniach statystycznych:

Sprawność postępowań sądowych – czas trwania postępowania sądowego w latach 2011-2018

Sprawozdaniu z wykonania Planu działalności Ministra Sprawiedliwości za rok 2019 (strona 5)