Zgodnie z zarządzeniem I prezes SN Małgorzaty Manowskiej do tego dnia odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w Sądzie Najwyższym, z wyjątkiem spraw pilnych o czym decydować będą indywidualnie prezesi poszczególnych Izb SN.

Już wcześniej z tych samych powodów, oraz w oczekiwaniu na kolejny wyrok TSUE w sprawach frankowych (29 kwietnia br.), zostało przesunięte na 11 maja posiedzenia całej Izby Cywilnej SN,, która ma odpowiedzieć na sześć kluczowych pytań dotyczących rozstrzygania spraw frankowych. Z kolei prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski przesunął przewidziane na 15 bm. posiedzenie siedmioosobowego składu tej Izby dla rozstrzygnięcia pytań Rzecznika Finansowego, dotyczących też spraw frankowych, na na 7 maja.

Zarządzenie I prezes oraz zmiany na wokandzie pojawią się jeszcze dzisiaj na stronach www SN.