W czwartek w nocy posłowie uchwalili zmiany w ustawie o ustroju sądów wojskowych, które przygotowali senatorowie. Ustawę trzeba było poprawić ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 marca tego roku. TK uznał wówczas, że brak kryteriów, jakimi ma się kierować szef MON, podejmując decyzje o tworzeniu i znoszeniu sądów, jest niezgodny z konstytucją.

W noweli pojawiają się więc precyzyjne kryteria. Chodzi o: racjonalną organizację sądownictwa, a więc dostosowanie liczby sądów do  ich wielkości i obszarów właściwości, do obciążenia wpływem spraw;  uwzględnienie ekonomii postępowania sądowego w celu zagwarantowania prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. Pod uwagę będą też brane potrzeby Sił Zbrojnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kierując się identycznymi zasadami, minister obrony narodowej będzie podejmował decyzje o tworzeniu lub znoszeniu wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych. Zanim decyzja zapadnie, szef MON zapyta o opinię Krajową Radę Sądownictwa i porozumie się z ministrem sprawiedliwości.

Etap legislacyjny trafi do Senatu