Trybunał zablokuje ruchy kadrowe Bodnara w sądach? Oświadczenie Święczkowskiego

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpoczął badanie przepisów, które upoważniają ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Publikacja: 20.06.2024 12:46

Sędzia TK Stanisław Piotrowicz

Sędzia TK Stanisław Piotrowicz

Foto: trybunal.gov.pl

Z wnioskiem do Trybunału w tej sprawie wystąpiła Krajowa Rada Sądownictwa. Jej zdaniem przepisy art. 27 § 5 oraz art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim upoważniają ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz dopuszczają niewiążący charakter negatywnej opinii Rady wydanej w sprawie zamiaru ministra sprawiedliwości odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.

Rada wskazała, że "możliwość odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa przeczy idei kontroli rozstrzygnięć nadzorczych nad wymiarem sprawiedliwości poprzez zastosowanie mechanizmu realnego udziału Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze odwołania prezesa i wiceprezesa sądu i narusza równowagę władz na rzecz władzy wykonawczej oraz ustawodawczej".

Przypomnijmy, iż według Prawa o ustroju sądów powszechnych, gdy minister sprawiedliwości zamierza odwołać prezesa danego sądu, zwraca się o opinię do kolegium sądu okręgowego lub apelacyjnego. Gdy opinia kolegium jest negatywna, minister, podtrzymując swój zamiar, może wystąpić w tej sprawie do KRS.

24 kwietnia pięcioosobowy skład TK pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego wydał zabezpieczenie, w którym zakazał ministrowi odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów do czasu wydania wyroku w tej sprawie.

Oświadczenie Bogdana Święczkowskiego

Podczas czwartkowej rozprawy zabrakło przedstawicieli Sejmu oraz Prokuratora Generalnego. KRS reprezentowali natomiast sędziowie Anna Dalkowska, Joanna Kołodziej-Michałowicz oraz Maciej Nawacki.

W trakcie zadawania pytań oświadczenie wygłosił przewodniczący składu orzekającego, Bogdan Święczkowski. Stwierdził, iż urzędnicy, którzy nie przestrzegają zabezpieczeń wydanych przez TK narażają się na odpowiedzialność prawną, w tym karną.

Ostatecznie rozprawa została odroczona do 25 lipca do godziny 12.00.

Ilu prezesów i wiceprezesów odwołał Adam Bodnar

Z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych wynika, że od 13 grudnia 2023 r. do 12 czerwca 2024 r. odwołanych zostało: 28 prezesów, w tym 4 prezesów sądów apelacyjnych, 10 prezesów sądów okręgowych i 14 prezesów sądów rejonowych, 25 wiceprezesów, w tym 5 wiceprezesów sądów apelacyjnych, 12 wiceprezesów sądów okręgowych i 8 wiceprezesów sądów rejonowych

Sprawą o sygn. akt K 2/24 zajmuje się Trybunał w składzie: sędzia TK Bogdan Święczkowski — przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz — sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Rafał Wojciechowski.

Czytaj więcej

TK zablokuje ruchy kadrowe Bodnara? Jest wniosek nowej KRS

Z wnioskiem do Trybunału w tej sprawie wystąpiła Krajowa Rada Sądownictwa. Jej zdaniem przepisy art. 27 § 5 oraz art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim upoważniają ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz dopuszczają niewiążący charakter negatywnej opinii Rady wydanej w sprawie zamiaru ministra sprawiedliwości odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?