TK zablokuje ruchy kadrowe Bodnara? Jest wniosek nowej KRS

Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów dotyczących odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu przez ministra sprawiedliwości.

Publikacja: 16.02.2024 14:43

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jak poinformowano w piątkowym komunikacie, Krajowa Rada Sądownictwa wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że przepisy art. 27 § 5 oraz art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim upoważniają ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa oraz dopuszczają niewiążący charakter negatywnej opinii Rady wydanej w sprawie zamiaru ministra sprawiedliwości odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.

KRS wnioskuje do Trybunału

KRS chce też, aby TK udzielił zabezpieczenia do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie przez:

  • zawieszenie mocy obowiązującej art. 27 § 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie skutku pozytywnej opinii kolegium właściwego sądu;
  • zawieszenie mocy obowiązującej art. 27 § 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie braku związania ministra sprawiedliwości negatywną opinią Krajowej Rady Sądownictwa podjętą zwykłą większością głosów w przedmiocie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.

We wniosku KRS podnosi, że "możliwość odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa przeczy idei kontroli rozstrzygnięć nadzorczych nad wymiarem sprawiedliwości poprzez zastosowanie mechanizmu realnego udziału Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze odwołania prezesa i wiceprezesa sądu i narusza równowagę władz na rzecz władzy wykonawczej oraz ustawodawczej".

Przypomnijmy, iż według Prawa o ustroju sądów powszechnych, gdy minister sprawiedliwości zamierza odwołać prezesa danego sądu, zwraca się o opinię do kolegium sądu okręgowego lub apelacyjnego. Gdy opinia kolegium jest negatywna, minister, podtrzymując swój zamiar, może wystąpić w tej sprawie do KRS.

Czytaj więcej

Cisza przed odwołaniem
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność