Krajowa Rada Sądownictwa dostała negatywną ocenę od sejmowej komisji

Po dwóch latach przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa przedstawiła sprawozdanie z działań tego organu za rok 2022. Spotkało się ono z mocną krytyką ze strony sejmowej komisji jak i posłów koalicji rządzącej. W obronie KRS stawało zaś PiS.

Publikacja: 21.02.2024 19:55

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

W roku 2022 odbyło się 19 posiedzeń plenarnych, które łącznie zajęły 69 dni. Wpłynęły wówczas 1292 zgłoszenia do pełnienia urzędów sędziowskich w sądach powszechnych i administracyjnych (w tym także na stanowiska asesorskie w tych sądach) które pochodziły od 1121 osób. Około połowa z nich (653 osoby) wskazano do pełnienia wspomnianych stanowisk — 396 kobiet i 257 mężczyzn. Postępowań ws. nominacji sędziowskich było 501, wzięło w nich udział 958 osób. Również około połowy z tych kandydatów (478) przedstawiono Prezydentowi RP z wnioskiem o nominację na sędziego. W tej grupie dużą część stanowili przedstawicie innych zawodów prawniczych. Było to m.in. 147 adwokatów (wobec 52 z nich złożono wnioski o nominację) oraz 138 radców prawnych (do powołania przedstawiono 39 z nich).

Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie i negatywnie o projektach

Z kolei zespoły Krajowej Rady Sądownictwa zebrały się aż 864 razy, wydano 31 stanowisk i zaopiniowano 161 projektów ustaw. KRS złożono 10 odwołań od nieprawomocnych wyroków dyscyplinarnych wobec sędziów — zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionych.

Wśród najważniejszych z opiniowanych projektów, przewodnicząca KRS wymieniła projekt prezydencki ws. sędziów pokoju. Wskazała, że KRS co do zasady nie była mu przeciwna, a negatywna opinia w tej sprawie wynikała z jego niedopracowania, co potencjalnie mogło powodować groźne skutki dla wymiaru sprawiedliwości. Pozytywnie natomiast KRS oceniła propozycję spłaszczenia struktury sądów. Podobnie pozytywną opinię uzyskał projekt Prezydenta RP, który miał wykonać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka likwidujący izbę dyscyplinarną oraz wprowadzając w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Wprowadzał też test niezawisłości sędziego. Z kolei projekt poselski, przewidujący możliwość oceny legalności powołania sędziego, otrzymał opinię negatywną. 

Czytaj więcej

Rząd Tuska chce przywrócić praworządność. Przyjęto projekt ważnej ustawy

Negatywna opinia Komisji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa

Poseł Paweł Śliz, jako sprawozdawca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, stwierdził, że za rządów poprzedniej władzy KRS nie tylko przestał realizować swoją misję (jaką jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów) ale stała się jej całkowitym zaprzeczeniem. Swoimi działami KRS sama kreowała patologie, którym miała zapobiegać. Przyczyniła się do profanacji wartości na których straży miała stać.  Jej działanie wpędziło Polskę w kryzys konstytucyjny i prawny, z którym mierzy się do dziś i jest winna utraty zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Co do opiniowanych projektów, poseł sprawozdawca wskazał, że kierowano się tu jedyną wytyczną - projekty pochodzące z obozu władzy są dobre i należy je realizować, a pozostałe pomysły i uwagi były ignorowane. Także to, że sprawozdanie jest rozpatrywane dopiero teraz, wynika zdaniem sprawozdawcy z tego, że poprzednia większość parlamentarna nie chciała rozliczać swoich nominatów.  Stąd komisja wyraziła negatywną ocenę działalności KRS dodając, że należy jak najszybciej podjąć działania legislacyjne, które mają na celu naprawienie szkód wyrządzonych jej działalnością, zwalczenie spowodowanego nią chaosu, oraz zapobiec  w przyszłości takim sytuacją.

Czytaj więcej

KRS: czy będzie rewolucja? Oto projekt, którym zajmie się dziś rząd
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność