Sędziowie chcą dyscyplinarki dla rzecznika dyscyplinarnego. Zwrócili się do Ziobry

Sędziowie z warszawskiego sądu apelacyjnego zwrócili się do ministra sprawiedliwości o wszczęcie postępowania wobec rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty, donosi oko.press. Jest to wyraz sprzeciwu sędziów wobec prowadzonych przeciwko nim dyscyplinarkom.

Publikacja: 25.08.2023 16:36

Sędziowie chcą dyscyplinarki dla rzecznika dyscyplinarnego. Zwrócili się do Ziobry

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Do Zbigniewa Ziobry zwróciło się 44 sędziów, którzy pragną wszęcia postępowania dyscyplinarnego wobec  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasoty za jego działania podejmowane wobec sędzi Doroty Tyrały. Jak można przeczytać w liście Rzecznik przedstawił sędzi zarzuty dyscyplinarne w związku z podjętymi przez nią decyzjami procesowymi, czyli zgłoszeniem zdania odrębnego w sprawie II AKz 74/23 oraz odroczeniem rozprawy w sprawie II AKa 477/22, zastosowała przy tym wyroki ETPCz oraz TSUE. 

Sędzia miała również podważyć status tzw. neo-sędziów, czyli powołanych przez nową KRS. 

Sędziowie wskazali iż są to próby ścigania oraz represjonowania sędziego za działalność orzeczniczą, co ma stanowić o rażącym nadużyciu funkcji postępowania dyscyplinarnego i noszą znamiona nękania. Co więcej wskazano iż te działania mają naruszyć gwarancje niezależności i niezawisłości sędziów, które są przewidziane w Konstytucji RP oraz w aktach prawa międzynarodowego, które są wiążące dla Polski. 

Czytaj więcej

Dwie sędzie apelacyjne z Warszawy ścigane przez rzecznika Lasotę

Lasota przedstawił zarzuty sędzi na podstawie ustawy kagańcowej, której legalność w czerwcu 2023 roku podważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wskazuje oko.press, Rzecznik Michał Lasota ma również ścigać sędziów za orzeczenia, za które nie mogą być karani, co wynika z prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli fakcie, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uniewinnia z zarzutów dyscyplinarnych sędziów. 

Michał Lasota oraz Przemysław Radzik to Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, funkcję pierwszego Rzecznika piastuje Piotr Schab, który jest jednocześnie Prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Na stanowiska rzeczników zostali powołani przez ministra sprawiedliwości. Część środowiska prawniczego uważa, że ich działania mają zastraszyć niezależnych sędziów, ze względu na stosowane szykany oraz represje służbowe. 

Niektórzy ścigani przez rzeczników sędziowie zwrócili się do prokuratury - Waldemar Żurek z SO w Warszawie, Marzanna Piekarska-Drążek i Ewa Gregajtys z SA w Warszawie oraz Krzysztof Krygielski z SR w Olsztynie i Paweł Juszczyszyn. 

Do Zbigniewa Ziobry zwróciło się 44 sędziów, którzy pragną wszęcia postępowania dyscyplinarnego wobec  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasoty za jego działania podejmowane wobec sędzi Doroty Tyrały. Jak można przeczytać w liście Rzecznik przedstawił sędzi zarzuty dyscyplinarne w związku z podjętymi przez nią decyzjami procesowymi, czyli zgłoszeniem zdania odrębnego w sprawie II AKz 74/23 oraz odroczeniem rozprawy w sprawie II AKa 477/22, zastosowała przy tym wyroki ETPCz oraz TSUE. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności