13 marca w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sędzia Joanna Knobel uniewinniła 32 osoby oskarżone o zakłócenie mszy w poznańskiej katedrze.  W ustnym uzasadnieniu sędzia powiedziała, że aktywne pojawianie się w kościołach polityków obozu władzy spowodowało, że przestały one być wyłącznie miejscem modlitwy. Antyaborcyjni aktywiści, protestujący po wyroku TK zaostrzającym karalność przerwania ciąży, również postanowili wykorzystać świątynię jako swoisty "megafon" i wyrazić swój sprzeciw wobec odbierania kobietom ich praw reprodukcyjnych. Sędzia wskazała, że wybór miejsca protestu miał związek z osobistym zaangażowaniem miejscowego arcybiskupa w forsowanie zakazu aborcji.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woickazwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztofa Lewandowskiego o  "rozważenie możliwości skierowania" sędzi Knobel "na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego, obejmującego w szczególności ochronę kultu religijnego".

Czytaj więcej

Sąd uniewinnił 32 osoby ws. przerwania mszy. Szefowa KRS reaguje


To pismo wzburzyło część środowiska sędziowskiego, gdyż zgodnie z Konstytucją RP sędzia, który wydaje wyrok, jest niezawisły. Zdaniem sędziów, pismo szefowej KRS tę zasadę narusza.  Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów napisało, że "zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej należy ocenić jako nieetyczne, godzące w powagę sądu, naruszające godność innego sędziego i będące przejawem cynizmu oraz arogancji".

- Ten wyrok narusza prawa do swobodnego kultu religijnego, które to prawo jest chronione przez konstytucję. Oczywiście sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu i wydawaniu orzeczeń są niezawiśli, więc ten list nie jest formą jakiejkolwiek represji wobec sędziego. Myślę, że sędziowie nie boją się szkoleń - tłumaczyła w środę Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.

W czwartek w obronie sędzi Joanny Knobel wystąpili sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

"W związku z bezprzykładną kampanią nienawiści prowadzoną przez część mediów – także finansowanych z naszych podatków – kierowaną personalnie pod adresem Pani Sędzi w związku z wydanym przez nią orzeczeniem i podsycaną przez Pana Ministra Sprawiedliwości, chcemy ją zapewnić o naszym wsparciu w tym trudnym dla niej czasie. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż bez względu na to, jak ktoś ocenia zapadłe w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie orzeczenie, którego prawidłowość skontroluje sąd odwoławczy i które, jak każde, może podlegać społecznemu osądowi, zostało ono jednak wydane przez niezawisły sąd, a niezawisłość sędziowska, rozumiana jako stan, gdy sędzia rozstrzyga sprawę podlegając wyłącznie prawu, a nie żadnym naciskom, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, jest ostatnim elementem, który odróżnia nasze państwo od dyktatury." - napisali w swoim stanowisku.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Kto potrzebuje szkolenia z konstytucji

Zaapelowali o poszanowanie "tej wartości, na straży której stała Pani Sędzia wykonując swoje obowiązki". Jednocześnie ocenili pismo szefowej KRS do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu:

"Arogancki ton tego pisma, adresowanego do osoby, która nie jest bezpośrednim przełożonym Pani Sędzi Joanny Knobel, za to kieruje Sądem miejscowo i rzeczowo właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym, w którym orzeka Pani Sędzia, a więc i właściwym do rozpoznania ewentualnej apelacji od wspomnianego orzeczenia, jednoznacznie wskazuje, iż organ, na którego czele stoi autorka pisma, nie ma nic wspólnego z instytucją, o której mowa w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP." - czytamy w stanowisku sędziów SO w Poznaniu