Zaplanowana na najbliższy wtorek rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca legalności kar finansowych nakładanych przez TSUE oraz środków tymczasowych (K8/21), nie odbędzie się. Prezes TK Julia Przyłębska zdjęła sprawę z wokandy.

Wniosek  prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro wpłynął w 2021 roku. Dotyczył zbadania  zgodności  z  konstytucją RP art. 279 Traktatu  UE w zakresie, w jakim w sprawach rozpatrywanych przez TSUE pozwala na nałożenie na Polskę okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego.

Badane miały być też zasady, które upoważniają  TSUE do nałożenia środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.

Wniosek  miał być rozpatrywany w pełnym składzie TK i zapewne pat między sędziami, z których część kwestionuje status Juli Przyłębskiej, mógł być powodem takiej decyzji. W tym roku, żadna sprawa, która wymagała zebrania pełnego składu trybunału jeszcze się nie odbyła.

Czytaj więcej

Trybunał nie orzeka. Na rozstrzygnięcie czekają sprawy warte miliardy złotych