Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, twierdzi, że w sądach nastała rewolucja cyfrowa. Dzięki nowym przepisom niemal 1/3 postępowań w sądach odbywa się online. Ze statystyk resortu sprawiedliwości wynika, że w sumie od 3 lipca do 22 października 2020 r. odbyło się łącznie 1 080 854 spraw na rozprawach i posiedzeniach jawnych, z tego 24 726 (2,29 proc.) w trybie wideokonferencji. Od 23 października do 31 grudnia 2020 r. – 671 693, z czego 19 393 w trybie online – 2,89 proc. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. łącznie takich rozpraw i posiedzeń było 3 418 356, z czego 250 076 wideokonferencji – 7,32 proc. Z kolei od 1 do 27 stycznia 2022 r. łącznie 233 090, w tym 31 007 w trybie online – 13,3 proc.

Czytaj więcej

Sądy chcą, żeby sprawy online zostały

Różnie z tą popularnością bywa – słyszymy w sądach. Nie wszyscy sędziowie są chętni takim rozprawom. Wszystko dlatego, że połączenia się rwą i sprawa zamiast „iść” szybciej, wydłuża się – to opinia z jednego z największych sądów okręgowych w kraju.

Jest też cały katalog spraw, które w takim systemie pójść nie mogą. Przykład to sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe. Zdaniem sędziów trudno zmusić ludzi starszych, często schorowanych, do udziału w rozprawie w takim trybie.

– Po dwóch, trzech próbach nieudanego połączenia odpuszczam i rezygnuję z udziału w rozprawie – mówi radca prawny w jednym z ministerstw.

Ale wielu pełnomocników chwali sobie udział w zdalnych rozprawach. To jednak reprezentanci dużych czy średnich kancelarii, mający całą obsługę.

Wśród zalet cyfryzacji Ministerstwo Sprawiedliwości wymienia także Portal Informacyjny Sądów. Aplikacja, która jest zintegrowana z Profilem Zaufanym pozwala korzystać przez telefon komórkowy z wielu usług. Służy m.in. do udostępnienia informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi osobom uprawnionym lub upoważnionym. Za jej pomocą można odczytać wyrok czy uzasadnienie. Aplikacja umożliwia też zapoznanie się z nagraniami audio-video z rozpraw (protokół elektroniczny). Umieszczony w aplikacji kalendarz pokazuje terminy posiedzeń sądowych. Poprzez aplikację można też sprawdzić wyniki losowego przydziału spraw sędziom.

Problem w tym, że już kilka dni po wdrożeniu portalu pełnomocnicy informowali o błędach, jakie się w nim znalazły. Ostatnio w Sejmie na funkcjonowanie Portalu Rejestrów Sądowych skarżyli się przedsiębiorcy.

– Jest nieintuicyjny, niewygodny i trudny do przewidzenia – tak oceniają jego funkcjonowanie.

Stowarzyszenia przedsiębiorców oraz posłowie odbierają liczne sygnały od przedsiębiorców, że Portal Rejestrów Sądowych, za pomocą którego można dokonywać zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, źle działa. Przedsiębiorcy skarżą się, że wnioski są odrzucane wielokrotnie, za każdym razem z innego powodu. Wnioskodawcy muszą zgłaszać zmiany zarówno online, jak i poprzez zeskanowane formularze, co dubluje ich pracę i jawi się jako nonsens.