W środę wieczorem do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w KRS autorstwa PiS.

Nowelizacja jest bardzo skromna, zawiera dwa przepisy. W pierwszym przesądza, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje prezes TK.

Do czasu wyboru przewodniczącego też obradom KRS przewodniczyć będzie członek Rady wskazany przez prezesa TK.

Ustawa wejdzie w życie szybko – dzień po ogłoszeniu.