Pośród sędziów SN zgodę prezydenta otrzymali Marian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał Malarski, Zbigniew Myszka oraz Bogumiła Ustjanicz. Natomiast wśród sędziów NSA: Marek Zirk-Sadowski, Barbara Adamiak, Adam Bącal, Małgorzata Borowiec, Bonifacy Bronkowski, Lidia Ciechomska-Florek, Maria Dożynkiewicz, Roman Hauser, Andrzej Irla, Irena Krzemieniewska,  Krystyna Kutzner, Anna Moskała, Zdzisław Pietrasik, Teresa Porczyńska, Jolanta Sikorska, Danuta Strzelecka-Kuligowska, Barbara Stukan-Pytlowany, Anna Świderska, Jan Tarno, Małgorzata Wolska a także Włodzimierz Zygmont.

Co z sędziami, którzy nie otrzymali zgody? - Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, brak rozstrzygnięcia Prezydenta RP w przedmiocie oświadczenia sędziego o woli dalszego zajmowania stanowiska skutkuje przejściem tego sędziego w stan spoczynku z upływem 60 dni od dnia otrzymania przez Prezydenta RP opinii KRS lub od dnia, do którego te opinie Prezydent RP powinien był otrzymać - napisano w komunikacie na stronie internetowej prezydenta.

Jednocześnie w komunikacie zwrócono uwagę, że odwołania niektórych sędziów Sądu Najwyższego od opinii KRS nie mają wpływu na rozstrzygnięcie Prezydenta, ponieważ wydanie opinii przez KRS nie jest konieczne do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Opinie KRS nie są też wiążące. - Obligatoryjne jest jedynie wystąpienie do KRS z wnioskiem o zaopiniowanie oświadczeń sędziów - zaznaczono.

Czytaj także:

Zawistowski od jutra pokieruje Sądem Najwyższym

Pięciu sędziów SN dostało zgodę Dudy

Duda: 21 sędziów NSA może dłużej orzekać