Dziś upływał termin na podpisanie tej nowelizacji. Realizuje ona postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujące zawieszenie wykonywania przepisów ustawy, które dotyczyły przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 r., która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.  Przewiduje powrót do orzekania  sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, których poprzednie nowele przenosiły w przyśpieszony stan spoczynku w związku ze skróceniem wieku emerytalnego sędziów do 65 lat.

Zgodnie z nowelizacją do funkcji pierwszego prezesa SN wraca Małgorzata Gersdorf i prezesi Izby Pracy Józef Iwulski oraz Izby Karnej Stanisław Zabłocki. Ich kadencje uważać się będzie za nieprzerwane.

Podpisana dziś ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: