Wyjaśniając swoje stanowisko przedstawiciel prezydenta w KRS powiedział, że "jesteśmy w kraju, w którym wartością nadrzędną jest jawność życia publicznego".

Czytaj też: Rzecznik KRS: Ja bym nie cofnął delegacji sędziego Juszczyszyna

Johann skomentował w ten sposób decyzję o zawieszeniu sędziego z Olsztyna Pawła Juszczyszyna oraz wszczęciu przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. 20 listopada sędzia Juszczyszyn wydał postanowienie, w którym nakazał szefowi Kancelarii Sejmu, pod rygorem ukarania grzywną, "przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej KRS oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów". Dziś mija termin wypełnienia nakazu.