Powołanie i odwołanie prezesa sądu

Prezes sądu pełni przede wszystkim funkcję administracyjną i nie ma żadnego wpływu na jego orzecznictwo.

Publikacja: 03.01.2024 02:00

Powołanie i odwołanie prezesa sądu

Foto: Adobe Stock

W ostatnim czasie narastają różnego rodzaju pomysły na zmiany funkcjonowania sądów. Pojawiają się także rozważania o zasadach powoływania i odwoływania prezesów sądów, a w szczególności udziału w tym samorządu sędziowskiego.

Warto przypomnieć, że obecnie powoływanie prezesów sądów należy do wyłącznej kompetencji ministra sprawiedliwości. Minister samodzielnie może powierzyć tę funkcję dowolnie wybranemu sędziemu. Przy czym prezesem sądu apelacyjnego może być sędzia sądu apelacyjnego lub okręgowego, natomiast prezesem sądu okręgowego może być sędzia sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Gdy zaś chodzi o sąd rejonowy, to jego prezesem może być sędzia sądu okręgowego lub rejonowego.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a