Praktyczne trudności w składaniu niezatwierdzonego sprawozdania finansowego

Niezatwierdzone w terminie sprawozdanie finansowe należy złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia przewidzianego dla złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z innymi dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Okazuje się jednak, że wykonanie tego ustawowego obowiązku w praktyce napotyka na przeszkody.

Publikacja: 15.01.2024 02:00

Praktyczne trudności w składaniu niezatwierdzonego sprawozdania finansowego

Foto: Adobe Stock

Nie należą do rzadkich sytuacje, w których z jakiś powodów nie dochodzi do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej uor), tj. nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli więc rokiem obrotowym w jednostce jest rok kalendarzowy, brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie do dnia 30 czerwca powoduje konieczność zastosowania regulacji art. 69 ust. 2 uor. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 uor, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 uor, tj. sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 uor - także sprawozdanie z działalności.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a