W dniu 17 grudnia 2018 r. Komisja UE wydała rozporządzenie delegowane komisji UE 2019/815, którego celem było opracowanie jednolitego formatu dla składanych elektronicznie sprawozdań finansowych w krajach UE. Rozporządzenie UE 2019/815 stanowiło uzupełnienie dyrektywy 2004/109/WE wobec standardów technicznych regulujących specyfikację jednolitego elektronicznego formatu sprawozdań finansowych.

Roczne raportowanie emitentów