Adam Bodnar, wówczas jeszcze RPO, zwrócił się 13 listopada 2020 r. do Ministerstwa Finansów o zmianę projektu rozporządzenia nowelizującego zasady przystępowania do egzaminu na biegłego rewidenta. Chodziło przede wszystkim o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły liczyć na wydłużenie o połowę przewidzianego w przepisach czasu. Rzecznik zwracał przy tym uwagę, że w przepisach dotyczących innych zawodów prawniczych – takich jak adwokat, radca prawny czy notariusz – obowiązuje taka sama zasada.

Czytaj więcej

Biegli rewidenci chcą wyższej jakości usług - wywiad z Barbarą Misterską Dragan

Prócz tego RPO wskazał na konieczność doprecyzowania także innych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, jak możliwość korzystania z komputerów dostosowanych do ich potrzeb. Ostatnim postulatem było dopuszczenie do konsultacji organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami lub działające na ich rzecz. RPO poinformował, że w rozporządzeniu wydanym w maju 2022 r. uwzględniono wszystkie te postulaty.