Otwierając studia medyczne na Uczelni Łazarskiego pod koniec 2018 r. zapowiadali Państwo wprowadzenie pionierskiej metody kształcenia studentów w module PBL. Czy na Wydziale Prawa też jest prowadzony podobny program?

Nauka przez rozwiązywanie problemów (w skrócie PBL) jest wykorzystywana na najlepszych uczelniach na świecie, głównie na kierunkach medycznych. Natomiast na kierunkach prawniczych w Polsce nie kształci się (jeszcze?) kompleksowo taką metodą.

Dzięki metodzie PBL odpowiedzialność za efekty nauczania jest podzielona między wykładowców a samych uczących się. Dajemy studentom dużą samodzielność, co powoduje, że sami odnajdują swoje mocne cechy, zauważają swoje predyspozycje i uczą się samodyscypliny. To student staje się centrum procesu nauczania. Uczelnia nadal oferuje mu wszystkie możliwości, takie jak komplet materiałów, opiekę wykładowcy, listę literatury, ale to student musi sam przygotować się merytorycznie z większej części materiału, tak aby na zajęciach z wykładowcą mógł już wykorzystać zdobytą wiedzę. Studenci w wielu przypadkach pracują w zespołach. Tak prowadzone zajęcia nie polegają na biernym słuchaniu wykładów. Zachodzi wręcz odwrotny proces – studenci przedstawiają to, co udało im się przygotować, a wykładowca moderuje dyskusję.

Celem wdrożenia nowej formy dydaktycznej PBL jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających typowemu złożonemu problemowi właściwemu dla pracy absolwenta kierunku prawniczego (prawo, administracja, prawo w biznesie, prawo lotnicze z pilotażem). Co ważne, proces przebiega w warunkach realnych, a nie akademickich i uwzględnia wiedzę oraz umiejętności agregowane w ramach różnych gałęzi/subdyscyplin prawoznawstwa oraz adekwatnych do problemu dyscyplin nauk społecznych. Funkcją formy dydaktycznej PBL jest przygotowanie studenta do weryfikacji efektów uczenia się przy zastosowaniu metody NSL (Normative Set of a Lawyer; komplet normatywny prawnika, m.in. schemat prowadzenia sprawy przez prawnika).

Na naszym wydziale od ponad roku pracuje specjalnie powołany zespół ds. wdrożenia PBL/NSL. Mamy określony harmonogram prac, jesteśmy pełni energii i entuzjazmu, wierzymy, że nam się uda.

Już wcześniej na Państwa uczelni była specjalność Administrowanie ruchem lotniczym na kierunku Administracja (Wydział Prawa i Administracji). Teraz doszły studia stacjonarne II stopnia Airline Management na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Czy kierunki lotnicze stają się specjalizacją uczelni? Na czym polega współpraca z LOT?

Lotnictwo to wymagający sektor, ale też bardzo atrakcyjny pod względem zawodowym. Kiedy o nim myślimy, mamy przed oczami głównie zawód pilota lub stewardessy. Ale lotnictwo ma o wiele więcej obszarów do zaoferowania. Dla osób, które chciałyby odnaleźć się w branży lotniczej nasza oferta, zebrana pod zbiorczą nazwą Lazarski Flight Academy, może być bardzo atrakcyjna.

Na poziomie podyplomowym już od wielu lat kształcimy na następujących kierunkach: Prawo lotnicze, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS), MBA w lotnictwie. W tym roku wprowadzamy nowy kierunek w języku angielskim Aviation Operations with Private Pilot Studies. Na szczeblu dyplomowym, oprócz Administrowania ruchem lotniczym oraz kierunku w języku angielskim Aviation Law and Professional Pilot Licence, stworzyliśmy w tym roku kolejny kierunek w języku angielskim Airline Management.

Widząc dużą lukę na rynku, zdecydowaliśmy się zaproponować wykształcenie pozwalające nie tylko na wykonywanie pracy mającej ścisły związek z lotnictwem, ale także mające na nie niebagatelny wpływ. Na każdym z kierunków duży nacisk kładziemy na znajomość prawa lotniczego. Umiejętność poruszania się w gąszczu regulacji prawnych dotyczących tej dziedziny daje możliwość „dotknięcia” każdego z możliwych jej aspektów, począwszy od wymogów prawnych dotyczących projektowania samolotów, poprzez regulacje związane ze szkoleniem personelu latającego, aż do samych przepisów ruchu lotniczego czy zarządzania linią lotniczą.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Współpraca z naszym narodowym przewoźnikiem, linią lotniczą PLL LOT, dotycząca partnerstwa przy realizacji specjalności Zarządzanie Linią Lotniczą (Airline Managment) na kierunku Zarządzanie (w ścisłej współpracy z naszym Wydziałem Ekonomii i Zarządzania) to kolejny element naszej „lotniczej” ekspansji. Poza szeroką działalnością naukową współpraca będzie obejmowała możliwość odbycia przez studentów specjalności Zarządzanie linią lotniczą praktyk u partnera i możliwość rekrutacji. Ponadto korzystamy z wiedzy i doświadczenia partnera w tworzeniu programu studiów i uzgadnianiu efektów uczenia się. Przedstawiciele PLL LOT będą również wykładowcami na tym nowym kierunku.

Anna Konert

Jakie inne nowe kierunki czy specjalności proponuje uczelnia? Na ile są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy?

Programy kształcenia są konsultowane ze specjalistami, praktykami zawodów prawniczych, co pozwala wychodzić naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i wyraźnie odpowiadać na jego zapotrzebowanie. Programy studiów są stale aktualizowane pod kątem oczekiwań pracodawców. W tym celu powołaliśmy Radę Ekspertów, która dba o to, by zakres merytoryczny studiów zawsze odpowiadał wymaganiom rynku. Dzięki temu mamy pewność, że studenci uczą się tego, co rzeczywiście wykorzystają w pracy zawodowej.

Stąd w ofertach nowe kierunki i nowe specjalności: prawo lotnicze, prawo nowych technologii, prawo korporacyjne czy prawo medyczne. Dodając do tego kierunki prowadzone w języku angielskim, takie jak Law and International Relations, Law and Business Management czy też Aviation Law and Professional Pilot Licence otrzymujemy przyszłościowe dyscypliny wyróżniające się nie tylko na tle rodzimego kształcenia wyższego, lecz także w całej Europie Środkowo- Wschodniej.

Studia prawnicze w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to nie tylko możliwość nauki na prestiżowym kierunku, ale również okazja do poznania praktycznej strony wymarzonego zawodu. Studenci biorą udział w warsztatach podnoszących kompetencje prawnicze. Korzystają z bogatego wyboru praktyk między innymi w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych czy ambasadach. Uczestniczą również w symulacjach rozpraw, które są przeprowadzane w dostępnej na wydziale sali sądowej. Ponadto mają możliwość dołączenia do Studenckiej Poradni Prawnej, w której mogą realizować wolontariat pomagający rozwinąć różnorodne umiejętności i nabyć nowe doświadczenie prawnicze. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na fakt, że większość studentów znajduje pracę jeszcze w trakcie nauki.

Jakie specjalizacje cieszą się największą popularnością?

Nasi studenci mają bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych dostosowanych do współczesnych wymagań rynku pracy. Student może wybrać ścieżkę kariery w zawodach prawniczych lub ścieżkę o profilu biznesowym. Wychodzimy z założenia, że nie możemy ograniczać się wyłącznie do naszego krajowego rynku. Dlatego postanowiliśmy wyjść z ofertą edukacyjną poza jego granice i uruchomiliśmy rekrutację na trzy kierunki anglojęzyczne. Otworzyliśmy prawo w stosunkach międzynarodowych (licencjat i magisterskie), prawo w zarządzaniu (magisterskie).

Już w pierwszym tygodniu rekrutacji widać było ogromne zainteresowanie naszą ofertą. Zapytania przychodzą z całego świata. Dostawaliśmy je nawet od osób z Afryki. Studenci zagraniczni, którzy ukończą u nas studia, mogą aplikować do organizacji międzynarodowych czy podjąć pracę w zagranicznych korporacjach. Przykładowo absolwenci po kierunku prawo w stosunkach międzynarodowych mogą pracować w instytucjach unijnych. Oczywiście wszystkim obcokrajowcom oferujemy od pierwszego semestru naukę języka polskiego. Jeżeli więc przyswoją nasz język, to również w Polsce otwierają się przed nimi szersze perspektywy.

Jakie są najważniejsze atuty Uczelni Łazarskiego?

Naszym głównym atutem od lat jest bardzo wysoka pozycja na rynku i wysoko oceniany Wydział Prawa. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwijania się jako ośrodek dydaktyczny i naukowy.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego to najlepszy wydział prawa uczelni niepublicznych w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Uczelnią Łazarskiego