Tag:

Ranking Wydziałów Prawa

Powiązane

Rankingi

Te uczelnie najlepiej przygotują do egzaminu na aplikację

W 2022 roku do aplikacji prawniczych najlepiej przygotowywały uczelnie z Krakowa, Katowic oraz Gdańska.

Ranking wydziałów prawa: Kraków ponownie najlepszy

Uniwersytet Jagielloński zajął w tym roku pierwsze miejsce w gronie uczelni publicznych. Wśród niepublicznych zwyciężyła, tak jak w ubiegłym roku, Akademia Leona Koźmińskiego.

Ubywa chętnych na stanowisko prokuratora i do orzekania jako sędzia

Największym zainteresowaniem aplikacja sędziowska i prokuratorska cieszy się wśród absolwentów uczelni publicznych. Pierwsze miejsce wśród najlepszych średnich wyników zajmują absolwenci UJ w Krakowie.

Metodologia rankingu: jak były punktowane uczelnie

W XII edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 pkt.

W studenckich poradniach prawnych są też Ukraińcy

Tegoroczny ranking nie odbiega wiele od poprzednich edycji. Idea rankingu i metodologia obliczania pozycji zostały tak opracowane, by poradnie nie rywalizowały ze sobą. Doceniamy tych, którzy zdobywają maksimum punktów w każdej kategorii.

Ranking wydziałów prawa: komentarze dziekanów

Co mówią o swoich wydziałach? Dlaczego akurat na nich chcą studiować przyszli prawnicy?

Metodologia Klinik Prawa w Rankingu Wydziałów Prawa

Ranking studenckich uniwersyteckich poradni prawnych (inaczej: kliniki prawa) został opracowany w oparciu o metodologię uwzględniającą cztery, kluczowe w działalności klinik prawa, kryteria.

Nie zapominają, po co zostali prawnikami. Dentons kancelarią Pro bono

Największa polska kancelaria Dentons odebrała w tym roku wyjątkowe w rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżnienie za dobre serca swoich prawników i pracowników, czyli nieodpłatne wspieranie osób i organizacji społecznych.

Ranking Wydziałów Prawa

Kierunek prawo to nadal jeden z popularniejszych studiów. Wybór uczelni może decydować o przeszłej karierze zawodowej absolwentów.

Ranking studenckich poradni prawnych 2022

Studenckie poradnie prawne w czasie pandemii świadczyły pomoc zdalnie. Teraz nie rezygnują z tej formy kontaktu.