Ranking wydziałów prawa: jak były punktowane uczelnie (metodologia)

Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Najlepszy wynik uzyskał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Publikacja: 25.06.2024 04:30

Ranking wydziałów prawa: jak były punktowane uczelnie (metodologia)

Foto: AdobeStock

W XIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 12, 16 i 2 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim (stan bazy POL-on – 20 maja 2024 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać przynajmniej dziesięciu absolwentów w latach 2022 lub 2023. W tym roku w rankingu nie została uwzględniona uczelnia Collegium Humanum.

Czytaj więcej

Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 4 pkt). Kat. A+ – 1,75 pkt, kat. A – 1,25 pkt, kat. B+ – 1 pkt, kat. B – 0,75 pkt i kat. C – 0 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) – osoby posiadające zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia, z nadanymi stopniami doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo oraz dyscyplinie nauki prawne w 2023 r. do liczby studentów (2 pkt); osoby, którym nadano stopień doktora i doktora habilitowanego wykładające na wydziale prawa oraz w dyscyplinie nauki prawne na uczelniach biorących udział w rankingu w 2023 r. do liczby studentów (1 pkt).

3. Uprawnienia habilitacyjne i doktorskie (maks. 1 pkt).

4. Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA (maks. 1 pkt).

5. Liczba doktorantów (maks. 2 pkt).

6. Liczba uczestników szkół doktorskich (maks. 1 pkt).

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 5 pkt).

2. Kandydaci na jedno miejsce (maks. 3 pkt).

3. Przyjęci laureaci olimpiady (maks. 1 pkt).

4. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

5. Ekonomiczne losy absolwentów (maks. 5 pkt) – uwzględniono względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (maks. 2,5 pkt) oraz względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (maks. 2,5 pkt).

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Kategoria: współpraca z zagranicą

1. Studenci cudzoziemcy (maks. 1,5 pkt) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

2. Studia prowadzone w języku angielskim – 0,5 pkt.

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

WSKAŹNIKI I WYJAŚNIENIA

Kategoria naukowa

W zestawieniu wykazano wynik kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2017–2021.

Stopnie naukowe

Liczba nadanych stopni doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo oraz dyscyplinie nauki prawne.

Tytuły naukowe

Liczba osób posiadających zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r., którym na przestrzeni danego roku kalendarzowego nadano stopień doktora (dalej dr) lub doktora habilitowanego (dalej dr hab.) w jednej z następujących dyscyplin: prawo lub nauki prawne.

Uprawnienia

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych uzyskuje uczelnia, która otrzymała kategorię naukową A+, A albo B+.

Studenci

Liczba studentów na dzień 31 grudnia 2023 r. Zliczono tylko studentów studiów JM na kierunku prawo.

Studia doktoranckie

Zestawienie przedstawia aktywnych doktorantów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Uczestnicy szkół doktorskich

Uwzględniono uczestników szkół doktorskich aktywnych (bez osób posiadających zawieszone kształcenia) na dzień 31 grudnia 2023 r.

Kandydaci przyjęci

Liczba kandydatów oraz osób przyjętych na kierunku prawo na studia jednolite magisterskie w danym roku akademickim. Dane zostały zaprezentowane na podstawie ankiety EN-1, którą uczelnie uzupełniają według stanu z 1 października 2023 r.

Studenci cudzoziemcy

Liczba studentów cudzoziemców wyliczonych na dzień 31 grudnia 2022 r. Zliczono tylko studentów studiów jednolitych magisterskich z kierunku prawo. Zliczone osoby musiały być aktywne na 31 grudnia danego roku akademickiego oraz musiały mieć zaraportowany semestr jako zimowy.

Studia prawne prowadzone w języku angielskim

Wykazano uruchomienia studiów, gdzie jako język kształcenia wykazano język angielski oraz gdzie nazwa kierunku zawierała w sobie termin „prawo” lub „law”.

Czytaj więcej

Które wydziały prawa najlepiej przygotowują do egzaminu na aplikacje

Wyniki Rankingu Wydziałów Prawa

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

W XIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 12, 16 i 2 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim (stan bazy POL-on – 20 maja 2024 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać przynajmniej dziesięciu absolwentów w latach 2022 lub 2023. W tym roku w rankingu nie została uwzględniona uczelnia Collegium Humanum.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?